Tišnovsko v II. odboji - díl 4

Přepadení Skaličky

V tomto čtvrtém díle se opět vrátíme do Skaličky, kterou jsme opustili v díle druhém věnovaném počátkům zdejšího odboje. Kdybychom měli být důslední v chronologickém řazení, tak byste teď místo Skaličky viděli přepad Újezdu. Tam přišlo zatýkat letovické komando Herberta Kuky o den dříve - 23.února 1945. Potom teprve 24.února následovala Skalička a 26. února Šerkovice. Vzhledem k tomu, že ve Skaličce tenkrát vůbec netušili, co se stalo den před tím v Újezdě, mohli jsme si dovolit kvůli lepší návaznosti na přechozí díly příběh Skaličky zařadit před příběh Újezdu, o kterém se dozvíte v některém z následujících pokračování.
Co mě osobně na tomto čtvrtém díle zaujalo, byly zvukové nahrávky z šedesátých let pořízené Jiřím Kotasem, které jste mohli slyšet už v předchozích dílech. První věc, čeho si tu všimnete, je staré podhorácké nářečí, jako například přehození "u" a "o"  "..... u každé kupke hnuja vuják". Zcela jedinečná je ovšem zvuková imitace přestřelky u mlýna v podání Marie Holemé včetně vystřelení pancéřových pěstí.