Tišnovsko v II. odboji – 6. díl

 Tišnovsko v II. odboji - díl 6. - přepad Újezdu u Černé Hory

Natáčení v Letovicích s p. Milanem IllouV tomto díle navštívíme tři místa, která spolu na první pohled vůbec
nesouvisí. Plynová komora v Mauthausenu, továrna Artura Fabera v
Letovicích  a domek pod újezdským kostelem zvaný malá fara. Tři zcela
odlišná místa a přitom je pojí příběh, který prakticky znamenal počátek
konce odboje v okolí Skalička a Újezdu u Černé Hory.
23.února 1945 vtrhlo do Újezdu  ZbV Kommando komisaře Herberta Kuky
specializované na likvidaci partyzánských skupin. Jejich cílem byla
mimo jiné i zmiňovaná malá fara, kde žila Anna Filková, u které
nacházeli útočiště i ranění partyzáni. Komando všechny zatčené odtáhlo
do areálu Faberovy továrny  v Jindřichově u Letovic, kde měli sídlo a i
jakési vězení. Někteří z nich byli zastřeleni přímo zde těsně před
koncem války, zbylí skončili  v plynové komoře tábora Mauthausen kousek
od Lince stejně jako Božena Škrabálková jejíž příběh jednotlivé díly
našeho seriálu propojuje.