Rozhled, výhled i nadhled

Obrázek uživatele Blahoslaf

Touha vidět.

To, co vidět normálně není. Vidět víc, než ostatní. Vidět dál, než umožňuje naše “běžná životní nivelace. “

Rozhledna na KlucaniněJeníček s Mařenkou, pohádkové děti, které bloudí lesem, vylezou na strom, aby se “rozhlédly.” Světélko ve tmě se jim sice málem stalo osudným, ale najednou, v té chvíli Perníková chaloupka - pohádková klasikalepšího výhledu než skýtalo mlází, viděly a věděly kam jít. Nakonec nemohly tušit, že perníková chaloupka slouží jako lapač děcek za účelem ježibabí potravy. Lépe vidět nemusí nutně znamenat i více vědět.

POZOROVAT. Putující zvěř, nepřátelské vojsko. Od krkolomných výlezů do korun stromů se upouští, začínají se budovat POZOROVATELNY. Pnou se do výšky, k jejich vrcholu vedou schody, nebo alespoň bezpečný žebřík.

Být výš, dosáhnout oblohy, rovnat se Bohu. Není to zrovna Jákobův žebřík, ale aspoň pevná věž. Babylonská věž.

V 19. Století začínají objíždět geodeti rakouského mocnářství i české končiny. Vyhledávají vyvýšené vrchy a na nich budují jednoduché dřevěné stavby. Čeští rolníci správně tuší, že toto počínání jim nic dobrého nepřinese, a tak těmto výškovým měřícím bodům začínají říkat biblickým jménem Babylon. I nedaleký Babí lom je prý jen zkomoleninou jména Babylon. U obce Kaly je taky jeden.

S přelomem 19. a 20. Století začínají vznikat první stavby, nemající žádný vojenský ani zeměměřičský význam. Vznikají jen pro potěchu oka z dalekého rozhledu.Babylonská věž - Brueghel

Jsou to ROZHLEDNY.

Na rozhlednu vystoupivší chodec se rozhlíží po krajině, vidí krajinu jinak. Začíná si uvědomovat velikost světa a malost sebe sama. Každá rozhledna má tento paradoxní rys. Vidět dál znamená uvědomit si svou nepatrnost. I věž tišnovského kostela sv. Václava měla funci hlavě pozorovatelskou a tedy obrannou.

Původně vojenská rozhledna na ZlobiciPřed deseti roky byla obnovena rozhledna na kopci Klucanině. Původní dřevěnou stavbu nechali během druhé světové války strhnout němečtí okupanti. Po válce náhle vylíhlý soudruh byl naopak zahleděn hluboce do svých pětiletých plánů, na nějaké podezřelé zábavy nebylo ani pomyšlení. Všichni si byli rovni, tak jaképak vyvyšování se nad jiné soudruhy lezením na nějaké zbytečné stavby, které žádný přínos pro budování socialistické vlasti ani nemají?

Obnovená rozhledna je zděná, na kamenných základech z permského pískovce rozhledny původní.

Občanské sdružení, které pro tento účel vzniklo, se tento rok dobrovolně rozpouští.

Ale rozhledna tu stojí dál. Projektově navržená tak, aby mohla být volně přístupná v létě i v zimě.Babí lom - původně Babylon

Kostelní věž sv. Václava v TišnověCo o této rozhledně říká členka sdružení Eva Fuchsová?

„Už jsem si zvykla, už se tolik nedivím, když zvednu třeba na „Riegrovce“ hlavu a uvidím na kopci Klucanina obnovenou rozhlednu. Opravdu je tu! Už 10 let je tu. Uskutečněný sen pár nadšenců. Opravdu stojí a slouží Tišnovákům i návštěvníkům města k procházkám a výhledům na město a krásné okolí.

Z počátku šlo jen o hrstku nadšenců, pak se přidali podporovatelé, Město Tišnov, řada firem z Tišnova i okolí a hlavně občané Města Tišnova. Díky všem těmto velkým i drobným dárcům, kteří pomohli financovat stavbu třeba jen zakoupením „své“ cihly se podařilo zrealizovat výstavbu nové rozhledny na místě, kde stála původní už zničená dřevěná věž vybudovaná KČT v roce 1932.

Mám vždy velkou radost, když vidím na vyhlídce návštěvníky. Jsem ráda, že si mohou vyjít na rozhlednu v jakémkoliv čase a dni roku a vždy je pro ně rozhledna otevřená a dovolí jim shlédnout do tišnovského údolí. Mám radost, že si někdo vyšlápnul na kopec získat nadhled, místo toho, aby seděl u televize a baštil chipsy.

Babylon u Kalů - foto M. ČadaTen šťastný nápad obnovit rozhlednu se zrodil v hlavách několika dobrovolníků, kteří založili v roce 1991 občanské sdružení Rozhled na Tišnov, v letech 1992 a 1993 zajistili finanční prostředky ve výši 3,1 mil. Kč a zrealizovali za účasti tišnovských stavebních firem výstavbu. Rozhledna byla slavnostně otevřena dne 11. října 2003. V roce 2010 byla převedena na Město Tišnov.

Občanské sdružení splnilo, co si dalo do vínku – obnovit na kopci Klucanina rozhlednu a chystá se letos ukončit svou činnost. Poslední obohacení rozhledny, které chystá, je v 1. patře umístění dvou tabulí s fotografiemi staré rozhledny a fotografiemi z výstavby rozhledny nové.

K 10. výročí připravilo občanské sdružení Rozhled na Tišnov svoji poslední akci. U příležitosti turistického pochodu Tišnovská Tišnovská 50 - 43. ročníkpadesátka, organizovaného KČT, povedou dvě trasy přes rozhlednu a tam si budou moci účastníci pochodu zakoupit almanach vydaný při otevření rozhledny, pohlednice se starou nebo novou rozhlednou případně mapu vyhlídek z rozhledny. Odpoledne mezi 14. – 16. hodinou bude zajištěn odvoz méně pohyblivých spoluobčanů autem na rozhlednu, aby se i oni mohli rozhlédnout po svém kraji. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 605 152 354. do 11.10.2013. A večer bude možné spatřit od 19-ti do 23 hodin nasvícenou rozhlednu.

Nadhled v životních situacích - tento z balonuObčanské sdružení děkuje všem, kdo se zasloužili o obnovu rozhledny a přeje rozhledně do dalších let mnoho návštěvníků s životním nadhledem.

K tomu není už nic potřeba dodávat. Ale možná přece jen něco. 

Až vás budou trápit pověstné „přízemní“ problémy, vyjděte ven z domu, vydejte se na Klucaninu a vystoupejte na vrch Tišnovské rozhledny. Možná se dostaví kromě krásného „rozhledu“ i kýžený „nadhled.“