Kámen Procházkovi

Zahájení akce: 

01.11.2013 - 18:00

Ukončení akce: 

02.11.2013 - 14:00

Pokračujeme v seznamování Tišnovské veřejnosti s osobou Doc. Dr. Vladimíra Procházky, významného geologa a učence. Letos je tomu 100. let od jeho úmrtí. V době konání Mezinárodní mineralogické burzy uskutečníme v pátek 1.11.2013 v 18.00 v Muzeu města Tišnova krátkou přednášku o životě a díle tohoto velkého tišnovského rodáka. 

V sobotu 2.11.2013 v 11.00 hod. pak proběhne krátký, pietně vzpomínkový akt u jeho hrobu.

Kámen Procházkovi