Tišnovská šibenice přitahuje pozornost

Miloš Sysel
22.05.2014

Nové poznatky z tišnovské šibenice

Různé způsoby poprav na šibenici - obr. poskytl. Dr. WojtuckiPublikovaný článek vzbudil velkou pozornost nejen Tišnováků, ale na šibeniční vršek na Trnci míří nějaký čas skupinky lidí ze širokého okolí, dokonce až z Brna.

Že článek a Radimovo video na Tišnovinách vzbudí až mezinárodní ohlas jsme ale netušili.

Z Polska se ozval Dr. Daniel Wojtucki z Univerzity ve Wroclavi, historik, který se hrdelním právem a speciálně výzkumem starých šibenic zabývá již 20 let. Na cestě do Čech a Rakouska se zastavil i v Tišnově a přinesl nám mnoho nových informací a poznatků. V hlavě se nám líhne myšlenka na nějakou podzimní přednášku pánů Prof. Ungera a DR. Wojtuckého - a třeba i někoho dalšího - u nás v Tišnově na téma hrdelní právo. Snad se podaří nachystat i nějakou malou výstavu.Návrh 3D modelu tišnovské šibencie podle ing. Hromčíka

Dr. Wojtucki poslal mnoho materiálů z výzkumu šibenic v Polsku i z Čech. Ze soudní knihy u Apelačního soudu v Praze nám poskytl několik kopií rozsudků, týkajících se zločinů z Tišnova a Lomnice u Tišnova, neboť i nad Lomnicí na Šibeniční hůrce stávala zděná šibenice.

Plánek šibencie z Pardubic - obr. poskytl Dr. WojtuckiVelmi nás potěšil i zájem našich příznivců a pravidelných návštěvníků námi pořádaných akcí. Pan Hromčík z Tišnova základy šibenice důkladně přeměřil a dospěl k zajímavým závěrům.

V pondělí 19.5.2014 jsme se ještě s Martinem Golcem odpoledne na tišnovské šibenici sešli. Pan Hromčík nám předložil svoje měření a nákres, jak podle něj mohla šibenice vypadat. Poslal jsem jeho poznatky Dr. Wojtuckemu. Ten s navrženou rekonstrukcí úplně tak nesouhlasil a poslal obrázek dobového plánku šibenice stejného typu z Pardubic. Ing. Vokáč z jižních Čech, spolupracovník Dr. Wojtuckého poslal obratem dva návrhy, jak podle dobových plánků, naměřených rozměrů a odkrytých základů tišnovská šibenice mohla vypadat.

Diskutovali jsme i nad rozsudkem nad Bartonem Fialou, zvaným Stejskal z Tišnova z roku 1733, který se svou bandou loupil  a vraždil v širokém okolí. Rozsudek, který byl nad ním Apelačním soudem 3D model tišnovské šibenice dle ing. Vokáčev Praze vynesen zněl:

„...ze strany spáchané loupeže vězením zjištěného spolu s dobrovolným jeho vyznáním se tejče (se týká), odeslanou žádost a otázku ve svém pilném a bedlivém povážení na ni toto naučení (ponaučení) dávají a práva nacházejí, že nadjmenovaný (jmenovaný) Barton Fiala aneb Stejskal, pro takové těžné přičinění své jiným ke příkladu a o strachu sobě pak zasloužilému trestu mečem na hrdle trestán, tělo na kolo vloženo, hlava na špic strčena a do povětří vyzdvižen býti má.

L.P. 26. 11. 1733

(text z dobové češtiny laskavě přepsala Markéta Burešová)

Takhle nějak skončil i Barton Fiala - obr. poskytl Dr. WojtuckiNa šibenici jsme řešili „techniku“ onoho trestu. Kolo s narážecím kůlem bylo vždy na šibenici. Ale stínadla stávala na rohu bývalého rodinného domku Jedonových v místech dnešní křižovatky Brněnská a Dvořákova. Barton Fiala byl pravděpodobně sťat tam, jeho tělo a hlava pak odvezeny na šibenici. A nyní jsme stáli před otázkou, jestli narážecí kůl byl součástí konstrukce i s kolem, nebo byl zvlášť, jak na něj nebožtíka vkládali, jestli dole na zemi a celé to potom stavěli jako „máju“, nebo tělo pomocí žebříku a lan zdvihali do výšky. Odpověď nám poskytl opět Dr. Wojtucki z Polska. Poslal obrázek, který celou techniku této drsné popravy popisuje.

Příště něco víc o popravištích, stavbách a opravách šibenic, rituálech a zvyklostech.

Foto týdne

Aktuální články

Jak bez práce nakonec přece jen byly koláče
Miloš SyselHistorie| Historie
21.08.2023
Znovuobjevená dekorativní hornina na Tišnovsku
Miloš SyselHistorie| Historie| Příroda
19.08.2023
Který potok je Besénkem? A mohl bych ho vidět...?
Miloš SyselHistorie
21.03.2023