REQUIEM AETERNAM DONA EIS DOMINE

Miloš Sysel
02.12.2014

Jak zacházet s minulostí...

Svěcení kolumbária v Předklášteří 2.11.2014V neděli 2.11. 2014 se na Stráňově v Předklášteří konalo slavnostní otevření zrekonstruovaného hřbitova za účasti starosty obce Antonína Nahodila, dalších představitelů obce a občanů. Hřbitov byl opraven a rozšířen o kolumbárium a vsypovou loučku.

Pan děkan Buchta z tišnovské farnosti nové pohřebiště vysvětil.

Podle návrhu architekta Klementa z Brna byla zrekonstruována také barokní márnice (kulturní památka), do které byly uloženy v Nápis v kapli - jihmalých rakvích z rodinných hrobek vyňaté pozůstatky posledních necírkevních majitelů panství Porta coeli – rodiny Mundyů a Vittinghofů, o nichž jste se mohli dočíst v našem seriálu „Co skrývaly hrobky v Předklášteří“.

Michaelou Mrázovou ze Skaličky zrestaurované náhrobní kameny obou rodin byly upevněny na zdi do interiéru této márnice – hrobky.

Nápis - západNahoře na stěnách jsou nové latinské nápisy. Nad zrestaurovanou malbou s ukřižovaným Kristem, jehož krev stékající dolů očišťuje a osvobozuje hříšníky z pekelných plamenů očistce je uvedeno:

REQUIEM AETERNAM

Nápisy dále pokračují na jednotlivých stěnách:

DONA EIS DOMINE

ET LUX PERPETUA

LUCEAT EST.Nápis - sever

Celý nápis pak v souvislém textu zní:

REQUIEM AETERNAM DONA EIS DOMINE ET LUX PERPETUA LUCEAT EST –

Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí.

Jsou to první dva verše liturgického textu  Missa pro defunctis (zádušní mše za zemřelé).

Nápis - východNa venkovní zdi této „nové“ hrobky je uvedena i stručná historie obou rodů.

Celý projekt rekonstrukce hřbitova je příkladem citlivého přístupu k opravám podobných pietních historických staveb a míst.

Lze si jen postesknout, že podobný přístup nebyl zvolen při sanaci hřbitovní zdi v Tišnově.

Zdá se, že větší město se má od malých obcí co učit!Barokní márnice - hrobka

Foto týdne

Aktuální články

Jak bez práce nakonec přece jen byly koláče
Miloš SyselHistorie| Historie
21.08.2023
Znovuobjevená dekorativní hornina na Tišnovsku
Miloš SyselHistorie| Historie| Příroda
19.08.2023
Který potok je Besénkem? A mohl bych ho vidět...?
Miloš SyselHistorie
21.03.2023