Cesta hrdelního práva III.

Miloš Sysel
15.03.2016

LUXURIA VERSUS PUDICITA

Smilstvo (Chlípnost) - BruegelPokud máme pochopit dobře slovo SMILSTVO v jeho prapůvodním významu, pak se musíme vžít do myšlení starověkých lidí, musíme se zamyslet nad biblickým pojetím smilstva skrze poměr mezi Bohem a člověkem. Starý zákon se po exodu Židů z Egypta příkře vymezoval oproti zvyklostem okolních pohanských zemí, kde kult pohlavního styku mezi králem a vyvolenou chrámovou kněžkou byl chápán jako náboženský akt, stále znovu prožívající a opakovanou, božskou svatbu (hieros gamos), která tímto pohlavním rituálem měla zajistit dobrou úrodu, plodnost.

Latinský výraz LUXURIA nám tolik nepřibližuje tento hřích jako původní řecký název - PORNEIA. 

V křesťanské nauce je prvotním hříchem právě smilstvo - odklon od Boha v rajské zahradě, kdy had podal Evě jablko poznání, a které Adam “pozřel a uzřel…”

Zobrazení hada se pak stalo univerzálním symbolem prvotního hříchu, odklonu od Boha. Vyhnáním z ráje pak započaly dějiny Luxuria - Smilstvo - Hieronymus Boschlidského rodu, dějiny nepřestávající těžké dřiny, rozbrojů, válek, ale také neustálého  hledání ztraceného ráje.

Lidské libido, tak jak bylo zpopularizováno Sigmundem Freudem, má nad námi velkou moc. Přiznání této moci odložením našeho pokrytectví je pak cestou ke zbavení se neuróz. (Tolik Freud.)

Boj proti tomuto pokrytectví převážil kyvadlo morálních hodnot do druhého extrému - sexuální revoluce druhé poloviny dvacátého století byla na svém začátku hlavně reakcí na extrémně puritánskou společnost v 19. století. Ale pak opanovala PORNEIA celou lidskou společnost až do dnešních dnů. Ostatně, nejlépe vystihující definicí české politiky posledních let je „pornografická exhibice.“ Vrcholné instituce státu se zaplnily sprostými lidmi se sprostými výrazy a sprostými činy.

Smilstvo - výtvarný návrh Milivoj HusákOpakem SMILSTVA, je pak ctnost - CUDNOST, STUD (PUDOR,  PUDICITA).

Stud je v dnešní době cnost utlačená, nežádoucí a tak trochu zbytečná až obtěžující. Za veřejně vyřčené a sdílené lži se dnes nikdo nestydí.

Kamenná stéla s vyobrazením SMILSTVA a CUDNOSTI na naší historické Cestě hrdelního práva bude stát Vizualizace zastavení - MSilstvo - ateliér Tišnovkana místě bývalých tišnovských stínadel. V těchto místech brněnský kat, kterého povolávala tišnovská městská rada nejen k exekucím, ale i k výslechům útrpným právem, zbavoval odsouzené zločince hříšných myšlenek i s hlavou.

Foto týdne

Aktuální články

Jak bez práce nakonec přece jen byly koláče
Miloš SyselHistorie| Historie
21.08.2023
Znovuobjevená dekorativní hornina na Tišnovsku
Miloš SyselHistorie| Historie| Příroda
19.08.2023
Který potok je Besénkem? A mohl bych ho vidět...?
Miloš SyselHistorie
21.03.2023