KORESPONDENCE ANNY PAMMROVÉ NA ROZHLASOVÉ STANICI VLTAVA

Zahájení akce: 

20.09.2015 - 20:00

Ukončení akce: 

20.09.2015 - 21:00


PŘES KVĚTINOVÉ CHCI JÍT HÁJE

Anna PammrováVztah Otokara Březiny (1868 - 1929) a Anny Pammrové (1860 - 1945) v zrcadle korespondence trvající od května 1889 až do Březinovy smrti.

Otokar BřezinaNepublikované dopisy spisovatelky a filozofky Anny Pammrové básníku Otokaru Březinovi zazní v neděli 20.září od 20 hodin v pořadu Českého rozhlasu Vltava Schůzky s literaturou. Dopisy se uchovaly na půdě domu v Táboře a roku 2009 je v nově získané Březinově korespondenci objevil editor Petr Holman. Autorka pořadu Alena Blažejovská zpracovala některé z nich, česky psané, a uvádí je do souvislostí s Březinovými dopisy. Pořad vznikl k sedmdesátému výročí úmrtí Anny Pammrové.