Historická tavba železné rudy 6. srpna 2016

Zahájení akce: 

06.08.2016 - 08:00

Ukončení akce: 

06.08.2016 - 23:45

V sobotu 6. srpna proběhne v Tišnově historicky první pokus o tavbu železné rudy ve dvou hliněných pecích. V podobných jílových pecích se získávala železná houba a pak i železo od doby železné až do středověku, v principu zůstává stejný i dnes.

Jíl se získal z bývalého lomu barevných jílů a písků z Rudic, zde se nakutalo také asi 50 kg železné rudy - limonitu. Druhá rudu, hematit, pochází z blízkého okolí Tišnova.

Průběh akce můžete sledovat na FB Tišnovin. 

Více zde.