Vzpomínky na Dianu II.

Pamětníci továrny Diana pokračují ve svém vyprávění...

Před viaduktem v MezihoříBetonový základ vrátku u tunelu, boční štola, zbytky náspů a mostků drážky podél Libochůvky a Haldy, základy pily, několik nízkých domků v údolí a občas nějaký zvláštní betonový objekt v krajině. K tomu ještě možná někde v Loučkách najdete králikárnu se střechou z duralových plechů a občas velká voda vyplaví nějaký kovový střep. To je zhruba vše co zbylo po továrně Diana GmbH, která na území Protektorátu Čechy a Morava vyráběla stíhací letouny Messerschmitt Bf 109 v dolnoloučských tunelech. Odborných článků a knih o tom vyšla spousta, ale žádná z nich nenahradí živé vyprávění těch, kteří tam buď přímo pracovali nebo se jich provoz továrny přímo dotýkal. V tomto duchu budeme pokračovat i v druhém dílu, který plynule navazuje na díl první.