Vše, co jste chtěli vědět o historické architektuře a báli jste se zeptat...

Zahájení akce: 

13.11.2018 - 18:00

Ukončení akce: 

27.11.2018 - 20:00

Vše, co jste chtěli vědět o historické architektuře a báli jste se zeptat...

Pavel Dvořák ... se nyní máte možnost dozvědět během tří přednáškových cyklů, které ve spolupráci s Tišnovskou knihovnou pořádá náš spolek Continuum vitae.

Románský sloh a gotika, renesance a baroko, historismus, secese a funkcionalismus ze všech blízkých i vzdálených koutů Evropy nakonec najdou průsečík v blízkém Brně. Touto divokou jízdou napříč staletími nás provede osoba nad jiné povolaná – Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. z Brna. Jeho přednášky se setkaly v Brně s velkým ohlasem i z řad odborné veřejnosti.  Pavel Dvořák má velký dar, aby za léta nastudované vědomosti dokázal sdělit zábavnou formou, jeho výklad je doplněn velkým množstvím obrázků staveb, z nich některé uvidíte poprvé v životě. Autor zde sepsaného malého laudate učinil s tímto pozoruhodným mladým mužem několik sekání, o kterých lze říci jen jediné – pokaždé to byla jedinečná a fascinující zkušenost. Přes svůj mladý věk je tento člověk pozoruhodné vzdělaný, ale jeho znalosti nejsou jen ohromující, ale dokáže je dát do překvapivých souvislostí a přiblíží je naprostému laikovi přívětivou a srozumitelnou formou.

Uvidíte, že pokud navštívíte všechny tři přednášky, budete odcházet jako lidé, kteří snadno rozeznají gotiku od romanika a renesanci od baroka. A ani klášter Porta coeli nebude opominut!

Termíny: vždy v úterý 13., 20., a 27. listopadu v 17.00 hodin.

Místo konání Městská knihovna Tišnov (Jamborův dům).

Zve spolek Continuum vitae.

 

Miloš Sysel