Umanutost technokratů

Bafomet
23.11.2013

Umanutost je patologická paličatost. Jeden z poznávacích znaků technokrata.

Fakt to není potřebné! Je to zbytečné! Žádná situace tento krok nevyžaduje!

Dočkáme se čestných salv městské policie v Tišnově?Voláte marně. Technokrat hledící do svého formuláře SPLNĚNO x NESPLNĚNO nevidí u kolonky „zřízení městské policie Tišnov“ svou toužebnou „fajfku“ v políčku SPLNĚNO.

Možná by bylo zajímavé tento  typ lidí, kteří postupně zaplevelují instituce státní a zastupitelské správy, zkoumat z nějakého neuro – psychologického hlediska. Protože čím jiným než patologickou umanutostí si vysvětlit jejich snahu zavést v Tišnově městskou policii, když i jimi iniciované samotné „ anketní šetření pocitu bezpečí občanů města Tišnova“, které letos zveřejnili, nevykazuje žádný relevantní požadavek k tomuto kroku?

Ale demokracie musí být. Demokracie ve všech tvarech je vůbec oblíbeným slovem politika - technokrata. (Bohužel, čím více se tím slovem někdo zašťiťuje, tím více je mu vzdálen). Ankety, průzkumy a besedy s občany jsou nutným krokem. Je to z pohledu technokrata jen otravná technicko – administrativní drobná překážka, kterou je nutné absolvovat.

MANIPULACE jako nutný prostředek technokratovy umanutosti 

Ve středu 27.11.2013 v 17:30 nás radní zvou na besedu s názvem:

„Zřízení městské policie  Tišnov.“

První manipulace. Beseda nemá v názvu něco  „o potřebnosti či nepotřebnosti městské policie.“ Ne. Název je direktivní a vyplývá z něj Odchyt nebezpečného psa bez náhubku. Majitelka by odchycena také.implicitně, že městští policajti budou, i kdyby na chleba a údržbu chodníků nebylo.  Pomyslnou korunu tomu nasazuje úvodní věta k pozvánce na facebookových stránkách města:

„Město Tišnov připravuje koncepci městské policie, služebna by měla začít fungovat od nového roku...“

Toto už je manipulace par excellence! Tato věta totiž navozuje u občanů pocit, že vše je již v procesu realizace. Tak k čemu beseda, když je o tom už dávno rozhodnuto?

Ale rozhodnuto nic není. Existence či neexistence městské policie je plně v kompetenci zastupitelů města a ti dosud tento bod na programu neměli.

Výběr lidí k diskusi:

Starosta, místostarosta, úředníci města, 4 policisté (městští i republikoví) a starosta Ivančic.

Proč starosta Ivančic? Protože tam městskou policii mají. Proč ne starosta Bystřice nad Pernštejnem, která má skoro tolik obyvatel co Tišnov? Protože tam městskou policii před léty zrušili. Účel světí prostředky. Jasné?

Městská policie Tišnov odchytla ledního medvěda na Klucanině.Celkem 9 lidí. Popravčí četa připravená a odhodlaná odstřelit jakýkoliv váš protiargument.  

Nicméně pojďme být „konstruktivně kritičtí,“ jak po tom nedávno volal jeden mladý redaktor České televize.

Pokud je možné shromáždit nějaké dostupné informace o argumentech pro a proti, které se diskutují například na tisnov.info a když pomineme floskule o „nutnosti vyšší bezpečnosti“  apod., vyjděme z těchto argumentů:  

  1. Přivolání hlídky Police české republiky (PČR) – její příjezd trvá dlouho. Tento argument bohužel není možné nijak "měřitelně" ověřit. Ale PČR každé přivolání hlídky vyhodnocuje – pokud by to byl případ, který hrozí ohrožením života, újmou na zdraví či majetku, přijeli by určitě co nejdříve. Pokud se jedná spíše o stížnost na špatné parkování, může dojezd hlídky trvat déle. Jinými slovy pokud nejde o život, jde o ...
  2. Špatně zaparkované auto blokuje výjezd z garáže. "Když bude městská police, budu moci odjet z garáže dřív." Veliký omyl! Pro tento krok by bylo nutné mít k dispozici odtahové auto nebo smlouvu s nějakou odtahovou firmou. To všechno za předpokladu, že od zavolání bude auto odtaženo do hodiny. Ale takhle to nefunguje. A příklad postupu městských policistů v Brně v podobném případě? Autu zaparkovanému před garáží dali „botičku“  a odjeli.  Provinilý řidič se objevil po půl hodině. Normálně by odjel, nyní museli oba spolu s majitelem auta v garáži čekat další hodinu, než městská policie znovu přijela a Neprůstřelné vesty strážnic MP Tišnov„botičku“ odstranila.
  3. Městská policie bude zajišťovat bezpečnost dětí na přechodech u škol a školek. Ale k tomu už není potřeba vůbec žádná policie. V Americe tuto „službu“ běžně zajišťují důchodci v reflexních vestách. Komunitní zapojení právě těchto lidí má kromě malého přivýdělku ještě jeden obrovský význam sociální: tito lidé, kteří by jinak seděli doma u televize a bojovali marně s pocitem vlastní nepotřebnosti se zapojují do obecně prospěšné věci. Jejich činnost má smysl. Jsou najednou potřební. Upevňuje to komunitu a občanskou společnost. Ale abychom nechodili za inspirací do daleké Ameriky. Tato praxe je již zavedena v Českých Budějovicích. A spokojeni jsou všichni. Tenhle krok může radnice udělat hned.
  4. Bezdomovci – často zmiňované téma. Obtěžují žebráním před Penny marketem apod. Na toto téma jsme již jeden článek uveřejnili. Tak možná ve zkratce. Lidé nejsou a nebudou všichni stejní. Plnohodnotné sociální včlenění u některých jedinců nebude nikdy možné. Dají vždy raději přednost existenčnímu diskomfortu, který opravdu není záviděníhodný. Pokud jejich množství začíná být problém, je tu práce pro dobrovolníky, charitativní organizace i samotnou obec. Jen malá připomínka, že městské a obecní chudobince tu kdysi běžně bývaly. Chudí, neschopní pracovat, kterým se dnes říká sociálně vyloučení, tu byli vždy. Jen za socialismu byli skryti v kriminálech nebo psychiatrických ústavech. Pokud se chceme nazývat humanistickou společností, neměli bychom na tuto socialistickou praxi zapomenout a tyto lidi přestat kriminalizovat.
  5. Lokality sociálně vyloučených. Jediná lokalita, které se tak snad dá říkat, jsou domy se sociálními byty na Mlékárně. Zde právě při absenci udaného konkrétního důvodu udávala část respondentů onen pocit nebezpečí. Ale došlo zde k nějakému zločinu v minulosti? Byl nějaký kolemjdoucí občan napaden? Není tento strach jen další iracionalitou a osobním pocitem, který do otázek v průzkumu nepatří?
  6. Výrostci, popíjení alkoholu, drogy – lokalita park u kostela. Represe. Okamžitě věc řeší, dlouhodobě nikoli. Vzdálenost mezi Horských kol pro MP Tišnov je stále nedostatekkanceláří inspektora veřejného pořádku a tímto místem je několik desítek metrů. Co se více soustředit na tuto lokalitu? Ve spolupráci se sociálním odborem, PČR, zapojte katolickou komunitu, neziskovky, které nabízí ve své činnosti práci s problémovou mládeží, streetworkery.  Angažujte rodiče těchto výrostků.
  7. Zdroje zla – herny. Město má nyní jedinečnou šanci veškeré výherní automaty na území jednoduše zrušit. V jiných městech to jde. Proč ne v Tišnově? Nebudou herny, nemusí být jejich kontroly. Nebo to myslí radnice jinak?
  8. Parkování. Nejvíce palčivým problémem je střed města ve všední dny mezi cca 7.00 raní a 18.00 večerní. Řešení? Zvětšit parkovací kapacity. Co vstoupit do jednání se soukromým majitelem pozemku na horní části náměstí a jednat s ním o prodeji městu? Nebo mu nabídnout provoz placeného parkoviště namísto dnešní strádající tržnice, které by sám provozoval? Parkoviště naproti živnostenskému úřadu, stavebnímu úřadu, úřadu práce, dopravnímu inspektorátu, poliklinice... Co? Nebo odkoupit soukromou zahradu opodál a rozšířit tak parkoviště u sokolovny? Ne? Moc peněz? Ale roční provoz městské policie bude daleko dražší. Pokud bude kde parkovat, stačí inspektor veřejného pořádku pár neukázněných jedinců zvládnout levou rukou.  Ale pozor! Pokud budou chtít eventuální nová košťata dobře zametat, tak zapomeňte na parkování v ulicích Na Hrádku, Bezručova, Svatopluka Čecha, Vrchlického, Havlíčkova, Smetanova, Husova, Dvořáčkova a jiných ulicích, které nemají při zaparkovaném autě volný pruh 6m pro oba směry. Že tu bydlíte a nemáte auta kam jinam zaparkovat? Nezájem! Nebude myslím troufalé tvrdit, že takových ulic je v Tišnově většina. Občané – budete platit a platit.
  9. Rychlá jízda v obci. Upřímně řečeno, při výskytu tolika „přirozených“ zpomalovacích retardérů na ulici Riegrova, Brněnská (v delší části) a samotném náměstí by tu rychle jel jen šílenec, který nemá rád svoje auto, svoje zuby a své spolujezdce. A tam, kde to k rychlé jízdě svádí, není dnes technický problém již řádné a bezpečné retardéry dobudovat včetně kruhových objezdů, které rychlost jízdy v obcích výrazně zpomalují. Nekupujte radary policajtům, investuje peníze zde!
  10. Přítomnost městských policistů v ulicích zvýší bezpečnost. Nezvýší. Pokud si kvalifikovaný zloděj vyhlédne váš dům, dobře si zmonitoruje i pohyb městských strážníků. 

 

MP Tišnov pro bezpečnost cyklostezky požaduje jeřáb.Aspekt ekonomický.

Roční provoz městské police se pohybuje v řádech milionů korun. Ivančice na její provoz dávají skoro 4 miliony korun ročně. Tedy stálé zatěžující subvence na policejní provoz. Tyto peníze je nutné někde vzít. Že by si radní snížili platy, nevypláceli odměny? Zapomeňte. První krokem jsou krácené dotace na spolky a neziskovky. Druhým krokem je kultura a sport. Třetím krokem pak zvýšení nějakých místních poplatků – třeba za psy, daně z nemovitostí apod. Jak se vám tohle líbí?

Čtěte výroční zprávy – když nic jiného, pobavíte se.

Jak už bylo zmíněno, na podporu argumentu zřídit represivní orgán podléhající starostovi byl pozván starosta Ivančic. Když si dá čtenář práci a navštíví stránky výročních zpráv ivančických městských strážníků, neubrání se dojmu, že nejoblíbenější klávesovou zkratkou autora těchto zpráv je CrlC a CtrlV. Úvod zpráv je až žalostně stejný. Největší díl „vykázané činnosti“ – parkování, parkování a zase jen parkování aut. Počet „řešených přestupků“ za poslední dva roky je téměř stejný. Přeloženo do normální lidské řeči – lidé parkují furt tam, kde jim to dopravní vyhláška zakazuje, jen jsou za to trestáni. Aha, tak to je to tedy! Koresponduje s tím i zmínka na tisnov.info někoho, kdo to v Ivančicích zná:

Kdo byl někdy v Ivančicích (místní starosta z KSČM je pozván do besedy) tak ví, jaký má obecní policie vliv - nepořádek ve městě pořád stejný, jen se občas zpoza rohu vynoří uniforma s mobilním radarem nebo najdete lístek za stěračem.“

Už je mi zde trapné znovu zmiňovat, že město Tišnov bylo nedávno vyhodnoceno jako nejvíce bezpečné město na jihu Moravy, dostaloZásah MP Tišnov v balónu mimo katastr města. Vlak byl zastaven a obklíčen. ocenění jako město přátelské rodině, že je Tišnov vyhledávanou lokalitou k bydlení (snad pro svoji nebezpečnost?) atd. Tyhle argumenty a fakta může pochopit a zohlednit jen  normálně myslící člověk, nikoliv umanutý technokrat.

Na závěr.

Je možná zbytečné ztrácet energii a na takto průhledně zmanipulovanou besedu vůbec chodit.

Spíše se modlit, aby při hlasování o městské policii ostatní zastupitelé vzali rozum do hrsti a poslali tuto evidentní pitomost ke všem čertům.  

Levice nebo pravice. Jsou místa, kde se domluvíme, že?Počítat s osvícením dnešního starosty, který se na jedné straně účastní v Brně moderně levicové debaty o občanské společnosti, ale v Tišnově se chová povýšeně jak polofeudální konzervativec z 19. století, je stejně bláhové, jako doufat, že si slavný Buridanův osel vybere tu správnou hromádku sena.  

Disociace v technokratickém mozku je prostě dokonalá.

Kázat vodu, chlastat rum.

A nezapomeňte, že městská policie podléhá přímo starostovi. Pro mladého technokrata, toužícího po moci je představa mít svou vlastní malou armádu tak iritující a svůdná, že ji lze jen stěží odolat. Stačí si všimnout espézetek, umístěných na služebním autu starosty. A pozor! Bez krásného loga a znaku města na dveřích. Asi kvůli nějakému záhadnému a nezbytnému utajení. Možná obava z atentátu. Auto technokrataJinými slovy pro budoucí městskou policejní soldatesku jasná zpráva – toto auto je moje! I kdyby stálo zaparkované na přechodu pro vozíčkáře, zapomeňte! Jestli vám to připomíná manýry některých pražských kmotrů, tak jste určitě vedle. Takhle se moderní levicový politik nechová ani náhodou!

Doporučená četba.
Další doporučená četba.

A ještě něco... 

 

 

 

 

Foto týdne

Aktuální články

Znovuobjevená dekorativní hornina na Tišnovsku
Miloš SyselHistorie| Historie| Příroda
28.11.2022
Který potok je Besénkem? A mohl bych ho vidět...?
Miloš SyselHistorie
21.03.2023
O textu náhrobníku v Lomnici
Miloš SyselHistorie
27.11.2022