Umanutost technokratů

Obrázek uživatele Bafomet

Umanutost je patologická paličatost. Jeden z poznávacích znaků technokrata.

Fakt to není potřebné! Je to zbytečné! Žádná situace tento krok nevyžaduje!

Dočkáme se čestných salv městské policie v Tišnově?Voláte marně. Technokrat hledící do svého formuláře SPLNĚNO x NESPLNĚNO nevidí u kolonky „zřízení městské policie Tišnov“ svou toužebnou „fajfku“ v políčku SPLNĚNO.

Možná by bylo zajímavé tento  typ lidí, kteří postupně zaplevelují instituce státní a zastupitelské správy, zkoumat z nějakého neuro – psychologického hlediska. Protože čím jiným než patologickou umanutostí si vysvětlit jejich snahu zavést v Tišnově městskou policii, když i jimi iniciované samotné „ anketní šetření pocitu bezpečí občanů města Tišnova“, které letos zveřejnili, nevykazuje žádný relevantní požadavek k tomuto kroku?

Ale demokracie musí být. Demokracie ve všech tvarech je vůbec oblíbeným slovem politika - technokrata. (Bohužel, čím více se tím slovem někdo zašťiťuje, tím více je mu vzdálen). Ankety, průzkumy a besedy s občany jsou nutným krokem. Je to z pohledu technokrata jen otravná technicko – administrativní drobná překážka, kterou je nutné absolvovat.

MANIPULACE jako nutný prostředek technokratovy umanutosti 

Ve středu 27.11.2013 v 17:30 nás radní zvou na besedu s názvem:

„Zřízení městské policie  Tišnov.“

První manipulace. Beseda nemá v názvu něco  „o potřebnosti či nepotřebnosti městské policie.“ Ne. Název je direktivní a vyplývá z něj Odchyt nebezpečného psa bez náhubku. Majitelka by odchycena také.implicitně, že městští policajti budou, i kdyby na chleba a údržbu chodníků nebylo.  Pomyslnou korunu tomu nasazuje úvodní věta k pozvánce na facebookových stránkách města:

„Město Tišnov připravuje koncepci městské policie, služebna by měla začít fungovat od nového roku...“

Toto už je manipulace par excellence! Tato věta totiž navozuje u občanů pocit, že vše je již v procesu realizace. Tak k čemu beseda, když je o tom už dávno rozhodnuto?

Ale rozhodnuto nic není. Existence či neexistence městské policie je plně v kompetenci zastupitelů města a ti dosud tento bod na programu neměli.

Výběr lidí k diskusi:

Starosta, místostarosta, úředníci města, 4 policisté (městští i republikoví) a starosta Ivančic.

Proč starosta Ivančic? Protože tam městskou policii mají. Proč ne starosta Bystřice nad Pernštejnem, která má skoro tolik obyvatel co Tišnov? Protože tam městskou policii před léty zrušili. Účel světí prostředky. Jasné?

Městská policie Tišnov odchytla ledního medvěda na Klucanině.Celkem 9 lidí. Popravčí četa připravená a odhodlaná odstřelit jakýkoliv váš protiargument.  

Nicméně pojďme být „konstruktivně kritičtí,“ jak po tom nedávno volal jeden mladý redaktor České televize.

Pokud je možné shromáždit nějaké dostupné informace o argumentech pro a proti, které se diskutují například na tisnov.info a když pomineme floskule o „nutnosti vyšší bezpečnosti“  apod., vyjděme z těchto argumentů:  

 1. Přivolání hlídky Police české republiky (PČR) – její příjezd trvá dlouho. Tento argument bohužel není možné nijak "měřitelně" ověřit. Ale PČR každé přivolání hlídky vyhodnocuje – pokud by to byl případ, který hrozí ohrožením života, újmou na zdraví či majetku, přijeli by určitě co nejdříve. Pokud se jedná spíše o stížnost na špatné parkování, může dojezd hlídky trvat déle. Jinými slovy pokud nejde o život, jde o ...
 2. Špatně zaparkované auto blokuje výjezd z garáže. "Když bude městská police, budu moci odjet z garáže dřív." Veliký omyl! Pro tento krok by bylo nutné mít k dispozici odtahové auto nebo smlouvu s nějakou odtahovou firmou. To všechno za předpokladu, že od zavolání bude auto odtaženo do hodiny. Ale takhle to nefunguje. A příklad postupu městských policistů v Brně v podobném případě? Autu zaparkovanému před garáží dali „botičku“  a odjeli.  Provinilý řidič se objevil po půl hodině. Normálně by odjel, nyní museli oba spolu s majitelem auta v garáži čekat další hodinu, než městská policie znovu přijela a Neprůstřelné vesty strážnic MP Tišnov„botičku“ odstranila.
 3. Městská policie bude zajišťovat bezpečnost dětí na přechodech u škol a školek. Ale k tomu už není potřeba vůbec žádná policie. V Americe tuto „službu“ běžně zajišťují důchodci v reflexních vestách. Komunitní zapojení právě těchto lidí má kromě malého přivýdělku ještě jeden obrovský význam sociální: tito lidé, kteří by jinak seděli doma u televize a bojovali marně s pocitem vlastní nepotřebnosti se zapojují do obecně prospěšné věci. Jejich činnost má smysl. Jsou najednou potřební. Upevňuje to komunitu a občanskou společnost. Ale abychom nechodili za inspirací do daleké Ameriky. Tato praxe je již zavedena v Českých Budějovicích. A spokojeni jsou všichni. Tenhle krok může radnice udělat hned.
 4. Bezdomovci – často zmiňované téma. Obtěžují žebráním před Penny marketem apod. Na toto téma jsme již jeden článek uveřejnili. Tak možná ve zkratce. Lidé nejsou a nebudou všichni stejní. Plnohodnotné sociální včlenění u některých jedinců nebude nikdy možné. Dají vždy raději přednost existenčnímu diskomfortu, který opravdu není záviděníhodný. Pokud jejich množství začíná být problém, je tu práce pro dobrovolníky, charitativní organizace i samotnou obec. Jen malá připomínka, že městské a obecní chudobince tu kdysi běžně bývaly. Chudí, neschopní pracovat, kterým se dnes říká sociálně vyloučení, tu byli vždy. Jen za socialismu byli skryti v kriminálech nebo psychiatrických ústavech. Pokud se chceme nazývat humanistickou společností, neměli bychom na tuto socialistickou praxi zapomenout a tyto lidi přestat kriminalizovat.
 5. Lokality sociálně vyloučených. Jediná lokalita, které se tak snad dá říkat, jsou domy se sociálními byty na Mlékárně. Zde právě při absenci udaného konkrétního důvodu udávala část respondentů onen pocit nebezpečí. Ale došlo zde k nějakému zločinu v minulosti? Byl nějaký kolemjdoucí občan napaden? Není tento strach jen další iracionalitou a osobním pocitem, který do otázek v průzkumu nepatří?
 6. Výrostci, popíjení alkoholu, drogy – lokalita park u kostela. Represe. Okamžitě věc řeší, dlouhodobě nikoli. Vzdálenost mezi Horských kol pro MP Tišnov je stále nedostatekkanceláří inspektora veřejného pořádku a tímto místem je několik desítek metrů. Co se více soustředit na tuto lokalitu? Ve spolupráci se sociálním odborem, PČR, zapojte katolickou komunitu, neziskovky, které nabízí ve své činnosti práci s problémovou mládeží, streetworkery.  Angažujte rodiče těchto výrostků.
 7. Zdroje zla – herny. Město má nyní jedinečnou šanci veškeré výherní automaty na území jednoduše zrušit. V jiných městech to jde. Proč ne v Tišnově? Nebudou herny, nemusí být jejich kontroly. Nebo to myslí radnice jinak?
 8. Parkování. Nejvíce palčivým problémem je střed města ve všední dny mezi cca 7.00 raní a 18.00 večerní. Řešení? Zvětšit parkovací kapacity. Co vstoupit do jednání se soukromým majitelem pozemku na horní části náměstí a jednat s ním o prodeji městu? Nebo mu nabídnout provoz placeného parkoviště namísto dnešní strádající tržnice, které by sám provozoval? Parkoviště naproti živnostenskému úřadu, stavebnímu úřadu, úřadu práce, dopravnímu inspektorátu, poliklinice... Co? Nebo odkoupit soukromou zahradu opodál a rozšířit tak parkoviště u sokolovny? Ne? Moc peněz? Ale roční provoz městské policie bude daleko dražší. Pokud bude kde parkovat, stačí inspektor veřejného pořádku pár neukázněných jedinců zvládnout levou rukou.  Ale pozor! Pokud budou chtít eventuální nová košťata dobře zametat, tak zapomeňte na parkování v ulicích Na Hrádku, Bezručova, Svatopluka Čecha, Vrchlického, Havlíčkova, Smetanova, Husova, Dvořáčkova a jiných ulicích, které nemají při zaparkovaném autě volný pruh 6m pro oba směry. Že tu bydlíte a nemáte auta kam jinam zaparkovat? Nezájem! Nebude myslím troufalé tvrdit, že takových ulic je v Tišnově většina. Občané – budete platit a platit.
 9. Rychlá jízda v obci. Upřímně řečeno, při výskytu tolika „přirozených“ zpomalovacích retardérů na ulici Riegrova, Brněnská (v delší části) a samotném náměstí by tu rychle jel jen šílenec, který nemá rád svoje auto, svoje zuby a své spolujezdce. A tam, kde to k rychlé jízdě svádí, není dnes technický problém již řádné a bezpečné retardéry dobudovat včetně kruhových objezdů, které rychlost jízdy v obcích výrazně zpomalují. Nekupujte radary policajtům, investuje peníze zde!
 10. Přítomnost městských policistů v ulicích zvýší bezpečnost. Nezvýší. Pokud si kvalifikovaný zloděj vyhlédne váš dům, dobře si zmonitoruje i pohyb městských strážníků. 

 

MP Tišnov pro bezpečnost cyklostezky požaduje jeřáb.Aspekt ekonomický.

Roční provoz městské police se pohybuje v řádech milionů korun. Ivančice na její provoz dávají skoro 4 miliony korun ročně. Tedy stálé zatěžující subvence na policejní provoz. Tyto peníze je nutné někde vzít. Že by si radní snížili platy, nevypláceli odměny? Zapomeňte. První krokem jsou krácené dotace na spolky a neziskovky. Druhým krokem je kultura a sport. Třetím krokem pak zvýšení nějakých místních poplatků – třeba za psy, daně z nemovitostí apod. Jak se vám tohle líbí?

Čtěte výroční zprávy – když nic jiného, pobavíte se.

Jak už bylo zmíněno, na podporu argumentu zřídit represivní orgán podléhající starostovi byl pozván starosta Ivančic. Když si dá čtenář práci a navštíví stránky výročních zpráv ivančických městských strážníků, neubrání se dojmu, že nejoblíbenější klávesovou zkratkou autora těchto zpráv je CrlC a CtrlV. Úvod zpráv je až žalostně stejný. Největší díl „vykázané činnosti“ – parkování, parkování a zase jen parkování aut. Počet „řešených přestupků“ za poslední dva roky je téměř stejný. Přeloženo do normální lidské řeči – lidé parkují furt tam, kde jim to dopravní vyhláška zakazuje, jen jsou za to trestáni. Aha, tak to je to tedy! Koresponduje s tím i zmínka na tisnov.info někoho, kdo to v Ivančicích zná:

Kdo byl někdy v Ivančicích (místní starosta z KSČM je pozván do besedy) tak ví, jaký má obecní policie vliv - nepořádek ve městě pořád stejný, jen se občas zpoza rohu vynoří uniforma s mobilním radarem nebo najdete lístek za stěračem.“

Už je mi zde trapné znovu zmiňovat, že město Tišnov bylo nedávno vyhodnoceno jako nejvíce bezpečné město na jihu Moravy, dostaloZásah MP Tišnov v balónu mimo katastr města. Vlak byl zastaven a obklíčen. ocenění jako město přátelské rodině, že je Tišnov vyhledávanou lokalitou k bydlení (snad pro svoji nebezpečnost?) atd. Tyhle argumenty a fakta může pochopit a zohlednit jen  normálně myslící člověk, nikoliv umanutý technokrat.

Na závěr.

Je možná zbytečné ztrácet energii a na takto průhledně zmanipulovanou besedu vůbec chodit.

Spíše se modlit, aby při hlasování o městské policii ostatní zastupitelé vzali rozum do hrsti a poslali tuto evidentní pitomost ke všem čertům.  

Levice nebo pravice. Jsou místa, kde se domluvíme, že?Počítat s osvícením dnešního starosty, který se na jedné straně účastní v Brně moderně levicové debaty o občanské společnosti, ale v Tišnově se chová povýšeně jak polofeudální konzervativec z 19. století, je stejně bláhové, jako doufat, že si slavný Buridanův osel vybere tu správnou hromádku sena.  

Disociace v technokratickém mozku je prostě dokonalá.

Kázat vodu, chlastat rum.

A nezapomeňte, že městská policie podléhá přímo starostovi. Pro mladého technokrata, toužícího po moci je představa mít svou vlastní malou armádu tak iritující a svůdná, že ji lze jen stěží odolat. Stačí si všimnout espézetek, umístěných na služebním autu starosty. A pozor! Bez krásného loga a znaku města na dveřích. Asi kvůli nějakému záhadnému a nezbytnému utajení. Možná obava z atentátu. Auto technokrataJinými slovy pro budoucí městskou policejní soldatesku jasná zpráva – toto auto je moje! I kdyby stálo zaparkované na přechodu pro vozíčkáře, zapomeňte! Jestli vám to připomíná manýry některých pražských kmotrů, tak jste určitě vedle. Takhle se moderní levicový politik nechová ani náhodou!

Doporučená četba.
Další doporučená četba.

A ještě něco... 

 

 

 

 

15 Comments

Odpověď na email pana místostarosty

Nejprve email pana místostarosty:

Dobrý den, pane Sysle,
obracím se na Vás jako představitele občanského sdružení CONTINUUM VITAE o.s. ve věci, kterou považuji za zásah do svého soukromí. Jedná se mi o článek, který je uveřejněn na webu Vašeho sdružení www. tisnoviny.cz, konkrétně v článku s názvem "Umanutost technokratů" http://www.tisnoviny.cz/obsah/umanutost-technokratu.
Pominuli hrubost a jistě cílené nepřesnosti (manipulaci), zaujal mne úplně poslední odstavec, kde máte vloženou fotografii dvou vozidel před tišnovskou radnicí. Tato vozidla označujete za služební patřící starostovi a místostarostovi.
Jsem tímto nucen Vás upozornit na skutečnost, že vozidlo v levé části fotografie, které takto označujete, je mé rodinné vozidlo, čímž nejen matete veřejnost, ale zasahujete do mého soukromí, jak jsem uvedl již v úvodu. Považuji tento komentář za nemístný, nepravdivý, a je přinejmenším zarážející, že bez přesné informace, na koho je vozidlo registrováno, bezostyšně s touto ve svém článku nakládáte.
Žádám Vás tedy, aby zveřejněná fotografie byla neprodleně odstraněna z webu Vašeho sdružení, a to včetně celého odstavce k ní náležejícího. Pominu-li možné nepříjemnosti, které mohou mně a mé rodině takovýmto uveřejněním vzniknout, žádám v této souvislosti o omluvu veřejnosti za nepravdivé informace.

S přáním pěkného dne --
Radovan Klusák
1. místostarosta

Vyjádření:

Není v naší moci ověřit každou informaci zde zveřejněnou. Navíc když se jedná o SPZ vozidla údajně pravidelně parkující na vyhrazeném parkovišti pro radnici. Ale protože se nechceme dopouštět omylů, věříme informaci pana místostarosty a proto byl článek změněn a fotografie oříznuta.

Doporučení pro autora - více si ověřovat informace před zveřejněním. I když jsou Tišnoviny otevřená platforma pro různé názory, nemůžeme se dopouštět chyb a z nich plynoucích podezření z eventuálních manipulací, které jsou v článku navíc kritizovány.

Občanům (veřejnosti), které jsme tak snad mohli uvést v omyl, se tímto omlouváme.

Miloš Sysel

Se zájmem jsem si přečetla

Se zájmem jsem si přečetla článek o zřízení městské police v Tišnově. Se všemi uvedenými argumenty v podstatě

Se zájmem jsem si přečetla

Se zájmem jsem si přečetla článek o zřízení městské police v Tišnově. Se všemi uvedenými argumenty v podstatě souhlasím. Autorova snaha vnutit čtenáři pocit jakési manipulace ze strany města mě docela pobavila, anonymní pisatelé mívají bujnou fantazii. Ovšem to, co autor podsouvá starostovi na konci článku mně vyrazilo dech. Znám Jana Schneidera dobře a dlouho a i když s ním spoustu politických a jiných postojů nesdílím, dovoluji si reagovat krátkou glosou: vždycky vzbuzoval u jistých typů lidí velmi kritické reakce, ale popravdě to téměř bez výjimky byli lidé neschopní reagovat z očí do očí, schovaní ať už za katedru nebo za něco/někoho jiného. Některé věci se prostě nemění.

Mne jste ovšem zase pobavila Vy...

O žádnou bujnou fantazii autora se - BOHUŽEL - nejedná. Tenhle článek je naprosto trefnou a skoro dokonalou charakteristikou lidí, kteří tomuhle městu vládnou a my, co jsme s nimi měli tu pochybnou čest přijít do pracovního kontaktu, to víme daleko nejlépe. Vás naopak město zaměstnalo - poté, co byla spousta jiných ze svých postů vyhozena - takže se nedivím, že píšete právě takhle. Vzhledem k tomu, že zdejší opozice byla za tři roky zcela neschopná se k počínání radnice jakkoliv vyjádřit, je nejvyšší čas, že na to konečně někdo takhle veřejně upozorňuje.

Rád bych ještě podotkl, že vyříkávat si věci z očí do očí má cenu pouze s lidmi, kteří jednají fair a kteří upřímně chtějí diskutovat. Tenhle případ to ale není ani omylem. Zbraně nevolil autor článku, zvolila si je v listopadu 2010 zdejší radnice a občané města tomuto stylu po tři roky jenom zděšeně přihlížejí a připadá jim, že jsou zpátky někde v hluboké normalizaci...

Dovedu téměř s jistotou odhadnout, jaká bude reakce na tento příspěvek, ale věřte, že je mi to úplně jedno...

pro p. krokodlaka

1. Vzhledem k tomu, že jste i Vy zvolil/a komunikaci pod přezdívkou, jen tím potvrzujete moje tvrzení.
2. Prosím nespojujte moji práci v Galerii Jamborův dům se starostou. Mám uzavřenou Dohodu o provedení práce na max. 300 hod/rok s MěKS.
3. Ohánět se jako "krokodlak" tvrzením, že občané jsou zděšeni praktikami normalizace, je absurdní.

Ještě jednou

1. Pokud čtete Tišnoviny častěji, můžete snadno zjistit, že jsem prakticky ve všech článcích uvedených pod zadaným "nickem" podepsán plným jménem - stačí se na to podívat.

2. Městské kulturní středisko je příspěvková organizace města, v rámci kterého (což by Vám potvrdil už poměrně početný zástup jeho bývalých zaměstnanců) nelze normálně působit, pokud se znelíbíte starostovi a jeho nohsledům, takže to spojení - bohužel pro Vás - naskakuje logicky úplně samo.

3. Zeptejte se na tu absurditu pro zajímavost svých rodičů - mimo jiné i Vaše maminka zase ne tak dávno na podobné téma hovořila s mou ženou, tak Vám to třeba vysvětlí. Vaše generace - nic ve zlém - prostě nemá šanci to nijak posoudit a je smutné, že jste schopna to i přesto takhle jednoznačně bagatelizovat.

Pro Veroniku Jičínskou

Pokud někdo implicitně v názvu navozuje u lidí dojem, že věc je již hotova (od nového roku by měla začít fungovat služebna městské policie) - co je to? Co je podle Vás "manipulace?" Výběr 9 lidí - nikdo z nich nezaručující oponenturu - co je to? Základ pro férovou diskusi? Podle mě má cenu diskuse jen tehdy, pokud -dejme tomu - z 9 lidí jsou alespoň 4 lidé s opačným názorem. V tomto smyslu se i já ztotožňuji s pisatelem článku, že se jedná o manipulaci.

pro p. Sysla

Jako manipulace se mi zdá snaha vnutit čtenáři pocit, že se prostě vedení města rozhodlo, že bude městská police v Tišnově zřízená proto, aby sloužila jejich vlastním potřebám, což je na konci korunováno trapnou zmínkou o SPZ. Kdyby byl celý článek napsaný bez invektiv, dal by se brát jako seriózní kritika, takhle je zbytečně emociální a nepůsobí objektivně.

Pro Veroniku Jičínskou

Pročetl jsem si ještě jednou celý článek. Pokusím se shrnout:

 1. výsledky ankety iniciované městem nedávají žádný důvod ke zřízení městské policie
 2. není důvod ani žádný jiný (vyhodnocení města jako nejbezpečnějšího atd.)
 3. Jsou zde seriozně rozebrány jednotlivé "hlasy jednotlivců" volájící po MP - dokazují, že uváděné případy stejně MP nedokáže a ani nemůže řešit

Přesto přes všechno je organizována "beseda", která není žádnou besedou, ale jednostranným výběrem "hostů" spíše politickou manipulací. Název besedy, úvod na FB města atd.

Když tedy vezmu do úvahy body 1-3 pak se dostávám k otázce: "Kdo a za jakým účelem chce MP v Tišnově?"

Občané se podle ankety cítí bezpečně. Občané to tedy, až na menší skupinu, nejsou.

Když to nejsou občané, kdo je to tedy? Samozřejmě starosta s místostarostou.

Pokud oni dva chtějí MP, pak je tu otázka proč?

Jedním z charakteristických rysů psychopata je neosobní, utilitární přístup k lidem (manipulativní chování, vztah k lidem jako k věcem a dělením lidí na silné a slabochy).

To není invektiva ani emocionální (asi jste spíš měla na mysli hysterické) zabarvení.

To je konstatování. Bohužel.

A otázka na závěr:

Vy sama MP Tišnov chcete?

tentokrát pro p. Sysla a p. Seyferta dohromady

Začnu od konce, tedy odpovědí na otázku p. Sysla: před touhle debatou bych Vám bez zaváhání odpověděla, že MP Tišnov nepotřebuje. Nicméně jste mě donutili trochu přemýšlet a teď už si nejsem tak jistá.

Vzpomněla jsem si například na dobu před pár lety, kdy se mi ještě stávalo, že jsem se občas vracela domů v pozdních nočních hodinách a kdy bych rozhodně uvítala pocit, že ten člověk za mými zády je zrovna strážník. Občasnou kontrolní návštěvu MP bych popravdě ocenila i jako brigádnice za barem.

Služba u škol: Ve vašem článku zmiňujete příklad z USA, kdy např. službu dohlížení na děti u škol vykonávají důchodci a ještě rádi. Prosím Vás, jestli o někom víte, pošlete ho každé ráno před ZŠ 28. října. To, co se nám každý den odehrává pod okny, je opravdu silná káva. Výjimkou není skřípění brzd a vysazování dětí z auta rovnou do silnice. Předpokládám, že u ZŠ Smíškova to bude stejné.

Napadají mě ještě další důvody... výsledkem tedy je, že si vlastně už nejsem tak jistá, asi jsem měla jít včera na debatu, ale nešla jsem...

A nakonec ještě poznámka k parkování: Absolutně nesdílím Váš názor, že by město mělo lidem v ulicích s rodinnými domy poskytnout místo na parkování. Ať si každý zaparkuje na svém pozemku. Proč by měla mít auta přednost před pohodlnou chůzí nebo bezpečnou jízdou? Navíc považuji váš návrh na zřízení parkoviště naproti úřadu z urbanistického hlediska za podobně zločinný jako tišnovské Tesco a rekonstrukce přilehlé budovy.

P.S. Milý pane Seyferte, omlouvám se, že jsem si Vás pod nickem "krokodlak" hned nepředstavila... Za vším ostatním si stojím.

pro V. Jičínskou.

 1. Večerní hodiny - zvlášť pro ženy je tma obecně problém. Tedy pocitově. Ale aby jste měla za zády strážníka, tzn. abyste si ho "objednala". Na druhou stranu nevím o žádném nočním přepadení ženy nebo muže. Osobně bych byl spíš proto posílit počet PČR než dublovat jejich práci strážníky z městských (tedy našich) peněz.
 2. Brigádnice za barem - pokud někdo provozuje noční bar, měl by především on zajistit bezpečnost personálu a hostů. Pokud jsou s takovým barem problémy, má radncie v moci nástroje od omezení otevírací doby po úplné zavření. Do barů nechodím, tak nevím, jestli jsou skutečným problémem. Co vím, U Palce byl v letních měsících problém s hlukem ze zahrádky. Radnice nařídila zavírací dobu před půlnocí (snad ve 23.00 hod). Určitě něco podobného by šlo udělat i jinde - zdůrazňuji, jestli s tím je problém.
 3. Služba u škol - zase, to je v kompetenci radnice, aby přijala odpovídající vyhlášku a s vybranými lidmi udělala dohodu. Já ani žádný jiný občan tam nikoho poslat nemůžeme. Ale díval jsem se na video z ČB a jde to. Jen chtít a nesoustředit se na hlouposti. Je to plně v moci radních.

Tolik asi k Vašim důvodům.

parkoviště

překvapuje mě váš názor coby odborníka na cokoli co se v městě děje: návrh parkoviště v centru města a to přímo na náměstí (místo tržnice). V době obchvatů, budování parků a klidových zon v centru měst bych čekal osvícenější názor.

Pro amslav:

Parkoviště zde nebylo teoreticky navrženo v centru města, ale na stávající vietnamské tržnici. Přímo naproti je poliklinika a Městký úřad velmi hojně navštěvovaný. Tyto dvě budovy stojí vedle sebe. Parkoviště naproti by se hodilo. Zvlášť pro starší a invalidní občany. Trhy bývají na náměstí. Uživateli "amslav" doporučuji pozorněji číst a svůj názor podepřít příště nějakým argumentem. Než "čekat osvícenější názor" je možná lepší s nějakým jiným, ale svým konkrétním názorem přijít.

parkoviště v centru

můj konkrétní názor je: parkoviště přímo na náměstí je blbost. Město nemá žádnou ucelenou urbanistickou koncepci , staví se kde je místo, hrůzné stavby.. ale zpátky k parkoviště. Rozšíření stání před městským úřadem a poliklinikou je OK , ale pokud tam bude nějaké větší parkoviště, stejně jej zaberou řidiči kteří s těmito budovami nemají nic společného a babičky a invalidi budou docházet zase kdoví odkud. A toto parkoviště nevyřeší hlavní problém - parkování u nádraží. Ted se uvidí jak to bude s novou stavbou parkoviště u nádraží