Tišnovsko v II. odboji – 7. díl

Šerkovice

Ing. Petr Kopečný a Dr. Josef Zacpal při natáčení v hájence 2015Naši malou sérii o druhém odboji na Tišnovsku uzavírá událost, která díky pozdější medializaci zastínila všechny ostatní. Přepad šerkovické hájenky 26.února 1945 už byl jen dovršením několika po sobě jdoucích výpadů letovického ZbV Kommanda na Tišnovsku, které před tím zatýkalo ve Skaličce a v Újezdě.
Později pro komunistický režim byly Šerkovice přijatelnější než ne-sovětská Skalička nebo Újezd s malou farou a tak zde vznikl v šedesátých letech velký památník, kde se pořádaly oslavy, z hájenky vznikla Při natáčení v šerkovické hájence únor 2015muzejní expozice a vojenská posádka z nedalekého Unína dokonce vytvořila v lesích pod Rašovem repliku bunkru.
Medializace šerkovických událostí během minulého režimu měla ale pro naše účely příznivý efekt. Zachovaly se filmy a fotografie z oslav a díky rozhlasové reportáži, kterou v šedesátých letech zachytil na magnetofon Jiří Kotas, můžeme slyšet vyprávění Věry Hejmalové, která zásah komanda v hájence přežila.