Tišnovsko mezi romanikem a gotikou

Zahájení akce: 

11.12.2018 - 17:00

Ukončení akce: 

11.12.2018 - 19:00

Tišnovsko mezi romanikem a gotikou

Porta coeli – ženský cisterciácký klášter, založený roku 1232 královnou Konstancií Uherskou, zná z Tišnova každý. A zároveň o něm jedním dechem dodáme – gotika. A někteří řeknou raná gotika. A poučenější – raná gotická stavba na románském základě.

Romanikum a gotika – poznáme rozdíly? A známe románské a gotické stavby v blízkém okolí Tišnova?

Málokdo ví o původním gotickém jádru kostela Povýšení svatého kříže v Drásově, o krásných románských freskách uvnitř kostela Sv. Jiřího v Čebíně nebo kostela Sv. Markéty v Moravských Knínicích. Je původně hornický kostelík sv. Václava v Dolním Čepí stavbou gotickou nebo románskou? Kdo z nás ví o původní románské apsidě v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černvíru?

O těchto a dalších stavbách v blízké okolí Tišnova se dozvíte na přednášce Mgr. Aleše Flídra, historika architektury působící na Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se věnuje románským a gotickým památkám na Moravě, a to v širším středoevropském kontextu. Mezi jeho dlouhodobě nejsledovanější objekty patří od dob studií klášter Porta coeli, ale i další stavby na Tišnovsku.

Přednášku pořádá Spolek Continuum vitae ve spolupráci s Městskou knihovnou Tišnov.

Termín: úterý 11. prosince 2018 v 18:00 hod v Jamborově domě.

Vstupné 50,-Kč