Tišnoviny v roce 2015 oslaví 2. výročí své existence

Co bylo, co bude...

Wokounova vedutaLetopočet 2015 je kromě jiných významnějších výročí i rokem, kdy internetový magazín Tišnoviny – jiný pohled oslaví 2 roky od svého založení. U jeho zrodu stálo občanské sdružení CONTINUUM VITAE, kterému se podařilo uspořádat velkou řadu kulturních akcí.

Zde si dovolím malý exkurz do problematiky chápání slova kultura.

Co nám o pojmu kultury říká wikipedie:

Slovem kultura (cultura, příčestí trpné latinského colere, pěstovat, tedy „co je pěstováno“) se původně označovalo pěstování užitkových plodin. Jako metaforu je použil Marcus Tullius Cicero pro překlad Platónova pojmu „péče o duši“ a od 16. století se používá pro označení vybraných lidských činností, zejména uměleckých (tzv. „vysoká kultura“). Do ní patří literatura, umění, hudba, případně i věda a filosofie. V tomto smyslu máme dnes kulturní rubriku v novinách nebo ministerstvo kultury. Proti této vybrané, elitní vysoké kultuře, vyžadující vzdělání a péči, stála potom „nízká“ či lidová kultura, pozdější popkultura. Podle toho se pak lidé i celé národy mohly dělit na více či méně kultivované, případně barbarské. Výzkumem kultury se zabývá kulturologie.

Proti tomuto úzkému významu pojmu kultury se ohradil už Johann Wolfgang von Goethe. V jeho pojmu kultury prý nesmí chybět „ani oblečení a jídelní zvyky, dějiny ani filosofie, umění ani věda, dětské hry ani přísloví, hospodářství ani literatura, politika ani soukromí, ba ani poukaz na škody vznikající odlesněním hor.

V tomto širokém významu je kultura nezbytnou podmínkou lidského života ve společnosti a nelze ji tedy pokládat za pouhou „nadstavbu“ hmotné „základny“, jak to činili marxisté.Podzimní ráno za Tišnovem

I naše občanské sdružení slovem kultura chápe širší oblast, než na kterou je toto slovo v posledních letech redukováno – tj. hudba, film, divadlo, výstavy výtvarného umění.

Slovo kultura chápeme jako základní rys každého národa a společenství, který je výrazným aspektem vztahování se člověka ke svému okolí – nejen k lidem, ke svým předkům, k hrdinům své doby, výrazným osobnostem, obětem válek a perzekucí, ale i k přírodě – krajině, k lidovosti, k půdě, ke svému rodišti, ke své vlastní historii.

Jen v této plné šíři nabývá slovo kultura svého pravého významu.

V naší společnosti však bohužel přetrvává chápání slova kultura právě v marxistickém duchu – tj. – „celý den pracujte, a potom jděte na nějakou estrádu, kterou pro vás připravila nějaká místní či státní kulturní instituce.“

Proto si troufám akce, pořádané naším občanským sdružením, pojmenovat jako kulturní.

Erb Rodiny MundyHned na začátku jsme měli příležitost být u rekonstrukce hřbitova na Stráňově v Předklášteří a být nápomocni v mapování historie dvou posledních šlechtických rodin, které vlastnily panství Porta coeli – první díl seriálu naleznete zde: http://www.tisnoviny.cz/obsah/co-skryvaly-hrobky-v-predklasteri.

Další akcí byla přednáška o portálu chrámu Nanebevzetí panny Marie kláštera Porta coeli v Předklášteří.

(http://www.tisnoviny.cz/obsah/porta-coeli)

 V září 2013 jsme pořádali přednášku o zvláštním a tajemném místě sv. Kliment u Lipůvky a také se Porál kostela Nanebevzetí panny Marie Porta coelispolečně s vámi na toto místo vypravili pod vedením Martina Golce.

(http://www.tisnoviny.cz/obsah/sv-kliment-u-lipuvky-ohlednuti-za-vydarenou-akci)

Sv. Kliment u Lipůvky září 2013Již v té době jsme začali společně s PhDr. Libuší Beranovou pracovat na projektu STOLPERSTEINE – holocaust v Tišnově 1941 – 1945.

První díl naleznete zde: http://www.tisnoviny.cz/obsah/stolpersteine-kamen-o-ktery-je-poucne-zakopnout. V rámci tohoto projektu jsme zorganizovali přednášku s paní Erikou Bezdíčkovou - http://www.tisnoviny.cz/obsah/stolpersteine-2014-beseda-s-pani-erikou-bezdickovou. Celý projekt vyvrcholil položením kamenů a výstavou o tišnovských Židech.(http://www.tisnoviny.cz/obsah/zide-v-tisnove-vystava-v-muzeu-mesta-tisnova-mulleruv-dum)Plakát na besedu s Erikou Bezdíčkovou

Na popud Mgr. Martina Golce Ph.D. jsme učinili opravdové zmrtvýchvstání velkého tišnovského rodáka Dr. Vladimíra Josefa Procházky, geologa a paleontologa, velikého vědce své doby

Plakát k výstavě V.J. Procházka(http://www.tisnoviny.cz/obsah/dr-vladimir-josef-prochazka-uvod).

Spolupráce na tomto projektu byla opravdu týmová.

Po udělení čestného občanství, uspořádání přednášky a vzpomínkového aktu na Procházkově hrobě (http://www.tisnoviny.cz/obsah/prochazka-s-prochazkou-po-dne-miocenniho-more) jsme začali s přípravou výstavy, která měla dvě doprovodné akce nazvané Procházka s Procházkou.

Tu první po Květnici vedl RNDr. Drahoš Šikola a měla úctyhodnou účast. (http://www.tisnoviny.cz/obsah/prochazka-s-prochazkou-c-1-0).

Druhou pak Mgr. Martin Golec Ph.D. na Býčí skálu do Moravského krasu.(http://www.tisnoviny.cz/obsah/prochazka-s-prochazkou-c-2-autobusem).

Byli jsme od samého začátku aktivně účastni výzkumu na tišnovské šibenici.

(http://www.tisnoviny.cz/obsah/byl-houzvi-popraven)Základy tišnovské šibenice

Na historii sportovní usilovně pracuje a výsledky svého bádání na stránkách Tišnovin pravidelně zveřejňuje Ing. Václav Seyfert.Tišnov versusu Rudá hvězda 1927

K mnoha akcím filmy natočil Ing. Radim Tichý pod názvem Tišnovská desítka Všechny filmy jsou uvedeny v nové sekci Tišnovská 10.

(http://www.tisnoviny.cz/hlavni-trideni/tisnovska-10).

O dalších aktivitách a činnostech, které zde nejsou uvedeny se můžete dočíst na www.tisnoviny.cz.

Co chystáme na rok 2015.

14. února zahájíme výstavu o tišnovské šibenici a hrdelním právu v Tišnově.

28. února pak v kině Svratka uskutečníme přednášku a promítání filmů na toto téma.

V březnu chceme představit tišnovské veřejnosti knihu německé spisovatelky Hermy Kennel – „Je smutné opouštět svět na jaře...“, která vypráví o válečných letech na tišnovsku. Mnoho postav v knize uvedených je známých, ale je tu mnoho nových souvislostí a nových pohledů na tuto dobu a tragické osudy lidí v odboji.

Budeme spolupořádat připomenutí 70. let od konce války s akcentem na Tišnov a okolí.

Na podzim pak chystáme výstavu o tišnovském skautingu, který bude mít v tomto roce 80. let od svého založení.

Obálka Almanachu TišnovinA protože od vás, našich čtenářů a příznivců zesílily hlasy po tištěné podobě Tišnovin, chystáme na letošní jaro vydání prvního dílu Almanachu Tišnovin.

Další plánky a projekty zatím zamlčíme, protože ne všechno se má dopředu prozrazovat...:)

Ale určitě se o nich dozvíte na večeru oslavy dvou let od založení Tišnovin, kde bude slavnostně pokřtěn náš první Almanach, promítány filmy od Ing. Radima Tichého a mnoho dalších věcí...

Kde a kdy to bude se dozvíte včas.

Miloš Sysel 8.1.2015