Tišnoviny - jiný pohled - aktualizace 28. 8. 2016

Vážení čtenáři,

blíží se nezadržitelně konec léta. Proto vám posíláme přehled posledních článků, aby vám zpříjemnily konec prázdnin.

POSLEDNÍ MAJITELÉ HRADU PERNŠTEJNA (2)

Syn Vilémův Vladimír I. se narodil 17. 6. 1814. Dal pečlivě opravit hrad Pernštejn a učinil jej pohodlně obytným. Do upravených prostorů paláce převezl knihovnu a přírodovědné sbírky po Janu Nepomukovi a vybavil lovecký pokoj s trofejemi. Na stropě v sále spiklenců dal namalovat 24 šlechtických erbů. V r. 1842 postavil i na svoji dobu velmi zajímavou stavbu - lihovar  v Bořinově. Nechal přestavět i zámeček Julienhof v Domanínku u Bystřice, kde bylo ekonomicko-správní  sídlo Bystřického panství. (více)

Sv. Martin na Tišnovsku

V čase martinském se husy ve velkém vozily do Brna na trh, často na dnešní Slovanské náměstí, kde paničky a služebné už po domluvě čekaly na svou známou chovatelku. Na přepravu na vlak do Tišnova se za 1. čs. republiky užíval i soukromý autobus nebo se jezdilo s vozem s koňským potahem. V mnohém deblínském rolnickém hospodářství  to byl jeden z uznávaných zdrojů hotových peněz a hlavně děti musely hospodyni při krmení hus pomáhat. (více)

Tajemství kamenických značek III.

Hübel se na stavbě kostela sv. Jakuba podílel někdy od roku 1523 do začátku třicátých let 16. stol. Jeho kamenická značka se má nacházet i na náhrobku jeho syna v kostele sv. Jakuba v Brně, zemřelého v roce 1514. Zde se objevuje první nejasnost. Jak bylo řečeno Märt Hübl se měl na stavbě podílet od roku 1523, ale jeho syn měl zemřít již v roce 1514... (více)

VLÁDCI Z DOBY BRONZOVÉ OD ČERNÉ ŘEKY

V červenci roku 2016 si někteří občané Tišnova povšimli archeologického výzkumu vedle kotelny pod kopcem Klucanina při výjezdu směrem na Železné. Pracovníci brněnského Ústavu archeologické péče zachraňovali část vesnice ze starší doby železné – halštatské (7. – 6. století před Kristem)... (více)

Historická tavba železné rudy - 6. srpen 2016

10 hodin práce, 50 kilo uhlí, 20 kilo rudy a výsledek, který se dostavil - ve žluté peci na limonit popel se struskou a v červené peci na hematit nepříliš kvalitní houba, obsahující víc strusky jak železa... (více)

Záhadný křížový kámen u Rašova

V lese mezi Lomnicí a Rašovem, u lesní široké cesty - svážnice, se nachází opracovaný kámen z červeného „drásovského“ pískovce, s jehož zařazením mají dosavadní badatelé problém. Nejedná se ani o smírčí křížový kámen, ani o křížový kámen památný, na kterých bývá vyobrazován podobný kříž a další petroglyfy... (více)

Cesta hrdelního práva VII.

Každý člověk umí rozpoznat projevy hněvu, stejně tak projevy jeho odstínů – vzteku, zuřivosti, zlosti, nenávisti...(více)

Příjemný začátek podzimu přeje

Redakce Tišnoviny - jiný pohled