Tišnoviny jiný pohled - aktualizace 21. října 2018

Tišnov na vlnách historických osmiček

Rok 1918 se velkých médiích se toto výročí jistě ještě mnohokrát zmíní a bude slavit. Ale jak probíhaly tyto velké celospolečenské změny v našem městě - Tišnově? (více)

 

Historie v ulicích města

Na začátku tohoto projektu bylo postesknutí – proč tak málo lidí chodí na zajímavé výstavy či přednášky o historii Tišnova? A pak se zrodil nápad - vydat se z výstavních síní a přednáškových sálů do ulic města... (více)

 

První zvonění stoletého zvonu

V parku pod kostelem vzniká malá zvonička, kde bude zavěšen Tišnovský stoletý zvon, který jsme odlili 28. června letošního roku na počest 100. výročí československé státnosti. Přijďte na první zvonění a požehnání zvonu tišnovským farářem v neděli 28. října v 16:00 do parku pod kostelem. (více)

Vše, co jste chtěli vědět o historické architektuře a báli jste se zeptat...

... se nyní máte možnost dozvědět během tří přednáškových cyklů, které ve spolupráci s Tišnovskou knihovnou pořádá náš spolek Continuum vitae. Románský sloh a gotika, renesance a baroko, historismus, secese a funkcionalismus ze všech blízkých i vzdálených koutů Evropy nakonec najdou průsečík v blízkém Brně.. (více)

Příjemný konec babího léta přeje

Redakce Tišnoviny - jiný pohled