Tišnoviny - jiný pohled - aktualizace 15. 1. 2016

ALMANACH Tišnoviny - jiný pohled 2015 a 2016

Uplynulo necelého půldruhého roku a je na světě další pokračování. V druhém ALMANACHU 2016/II se podstatně rozšířil okruh přispěvatelů. K obvyklým dosavadním autorům přibyli noví, jednak přímo z Tišnova (Irena Ochrymčuková, Jan Lacina, Miroslav Cecava, Jaromír Hejl), ale také například z Nedvědice (kronikář Jiří Šmíd, badatel Zdeněk Krejčí) nebo Velké Bíteše (historik Jan Zduba, záchranář David Dvořáček). více...

Vokounova vyhlídka

Když rozpřáhnete ruce do stran, budou vaše paže v ideálním případě svírat úhel 180°, tedy pokud netrpíte bolestmi zad nebo degenerací páteře. Právě asi v tomto úhlu namaloval Vokoun vedutu města Tišnova roku 1728. Byl to velkolepý záběr, a perspektiva spolu s některými délkovými parametry musely vzít trochu za své, ale pokud chcete vše pro tu dobu důležité vměstnat na pár pruhů slepeného papíru, je nutné exaktnost pro tento záměr opustit. (více)

Portály doubravnického kostela a kamenické značky

O čem nám vypráví portály doubravnického kostela a značky jejich tvůrců. (více)

Krásný bílý leden v roce 2017 váme přeje

Redakce Tišnovin