Sv. Václav - hody v okolních obcích, tentokrát v Březině

Březinské krojované hody – tradice s novou tváří

Hody sv. Václava Březina u Tišnova 28.9.2013Když se řekne „Václavské hody“, snad každému se vybaví usměvaví krojovaní lidé zpívající lidové písně popíjejíce při tom moravská vína. Nejinak tomu bývá v obci Březina, kde se letos konaly již dvanácté krojované hody.

Průběh hodů byl jak jinak než tradiční. Zprvu nesmělý projev tamní krojované chasy vystřídalo v průběhu dne nadšení posílené několika kapkami moku z jižních svahů, a tak nikomu z přítomných hodových hostů snad ani nevadil sem tam utroušený falešný tón znělé lidové písně.  Dlužno dodat, že se březinští ke svému úkolu postavili čelem a snad i díky tvrdému tréninku dovedli za zpěvu a tance obejít celou obec.Hody sv. Václava Březina u Tišnova 28.9.2013

Na návsi pod májou je však čekalo překvapení v podobě davu přihlížejících spoluobčanů.

Nejspíše z důvodu nedostatku zkušeností, rozhodl se stárek, že vyšle krojovaná děvčata vybrat od přihlížejících nějaký příspěvek na muziku. Za malý okamžik držel v ruce krabici od vína a v ní minimálně sedm příspěvků. Než se stačil rozmyslet, jak s krabicí naloží, byl spoután a naložen zasahující protikorupční jednotkou. V tom okamžiku se na scéně objevil pochybný řečník, snad svátečně oděn do oranžových barev. Tento mluvčí, jak sám sebe nazýval, poprosil chasu a přítomné publikum o vřelé přivítání naprosté špičky naší politické scény.

Hody sv. Václava Březina 2013Za zvuku fanfár z Libuše, jásotu davu přítomných a slz ve tvářích pamětníků, blížil se uváděný státník ve svém kabriu, doprovázen bodyguardy, stylově oděnými do místních krojů.

Po uvítacím ceremoniálu, jenž stylově doplňoval chléb se solí a becherovka, chopil se slova prezident. Ústy svého tiskového mluvčího poděkoval za milé přivítání a jmenoval nového stárka. Ten měl, vzhledem ke končícímu funkčnímu období, velkou výhodu, ale přesto musel neutralizovat nevoli místních voličů. Jako poděkování za budoucí důvěru nechal na návsi zasadit chybějící lípu a všechny přítomné pozval k hodové zábavě do místního kulturně zábavního centra.  Připravující se cimbálová kapela musela předvést vše ze svéhoHody sv. Václava Březina 2013 umu, protože pozvání k tanci přijal i oslavovaný státník.

Hody sv. Václava Březina 2013V duchu folklorního dědictví se nesla zábava a spokojení tanečníci až do pozdních nočních hodin. Nemusíme se však obávat. Úderem půlnoci si o mandát na příštího stárka řekl další mladý kandidát, a tak máme skoro jistotu, že nebude místní hodová tradice přerušena.

Více fotografií naleznete zde: http://www.hasici-brezina.cz/collections/hody2013/