Sv. Kliment u Lipůvky - ohlédnutí za vydařenou akcí

Malé ohlédnutí za akcí Sv. Kliment téměř zapomenutý

Martin Golec 20.9.2013 Muzeum města TišnovaV pátek v 18.00 hodin se v Muzeu města Tišnova uskutečnila přednáška, tedy pardon – Martin tento termín nemá rád - povídání o zvláštním a magicky přitažlivém místě u Lipůvky, kde stála ještě začátkem 19. století ruina románského kostela sv. Klimenta.

Povídání se ujal Mgr. Martin Golec, Ph.D., archeolog a nadšený speleolog, který především v lokalitě Býčí skály s ostatními jeskyňáři ZO ČSS 6-01 Býčí skála objevuje nové prostory. Na stránkách Povídání o sv. Klimentovi 20.9.2013www.byciskala.cz zveřejňuje pravidelné články o nových archeologických i jiných objevech. V denním tisku nedávno byla reportáž o tzv. Jeskyni mrtvého pionýra. Mrtvý pionýr se nakonec našel, a shodou okolností žije v Předklášteří.

Akce se v pátek zúčastnilo 40 lidí, z nichž se někteří na závěr zapojili do diskuse a počet kladených dotazů i věcných doplnění tak předznamenával, že sobotní výšlap na sv. Klimenta u Lipůvky se vydaří.

Ale v sobotu ráno na srazu u sokolovny bylo pouhých 8 účastníků. Obloha byla zatažená, z nebe spadlo občas pár kapek a také souběh mnoha konaných akcí v tento den asi mnoho zájemců odrazoval.

Podobný počet odjížděl autobusem do Malhostovic v 11.11 hodin z tišnovského nádraží. O to větší překvapením bylo, když se kolem 13.00 hodin na sv. Klimentovi sešlo více než 60 lidí! Někteří přišli z okolních vsí Malhostovic a Lipůvky.

Z Brna Soběšic jsme přivezli i pana Františka Odehnala, 85 letého pána, rodáka z Malhostovic, který kostelík sv. Klimenta zná a velmi Sv. Kliment 21.9.2013 - ing. František Odehnal (sedící)se osobně zasloužil o shromáždění a publikování mnoha neznámých faktů o tomto místě. Jeho krátký a poučný výklad doplnil páteční přednášku Martina o další rozměr tohoto místa. Pan Odehnal se zasadil o znovuobnovení svatých poutí na toto místo, které se každoročně konají 5. července a účastní se jí až na 300 poutníků! Tento pán i přes svůj poměrně vysoký věk je stále plný entuziasmu, o čemž svědčí jím napsaná kniha Poutní místa na Moravě, ve Slezsku. Poslední, již třetí vydání této knihy, je rozebráno a netrpělivě se čeká na vydání čtvrté.

Pan František Odehnal sepsal i krátké duchovní a historické povídání pro vinaře a milovníky vína o Svatomartinském víně.

Po F. Odehnalovi se ujal slova Martin a povykládal ve stručnosti o nejzajímavějších faktech, které se k tomuto místu pojí. O stezce železa, kterou se sem dopravovala vytavená železná ruda z Moravského krasu, ze které se zde vykovávaly a zhotovovaly železné zbraně a nástroje, tolik cenné v raném středověku. Povykládal i o architektuře kostela, ze kterého jsou v současnosti patrné jen základy.

Martin uprostřed kostelaNa rozdíl od pátku se zde zájemců a kniha ing. Františka Odehnala skutečných znalců tohoto místa sešlo přece jen víc, a tak Martin byl v obležení celé skupiny diskutérů téměř ještě celou hodinu.

Po putování k tomuto místu a zajímavém povídání přišel na pořad milý sponzorský dar od tišnovské firmy Steinhauser v podobě špekáčků, které si zúčastnění opekli nad ohněm.

A protože nám nebe bylo opravdu milostivo, nebylo třeba řešit ani problém s likvidací ohně, protože po odchodu většiny účastníků z místa se z nebe snesl krátký a intenzivní déšť, který zbytky žhavých uhlíků spolehlivě uhasil.  

Pěkná, vskutku magická tečka za celou dvoudenní akcí.

Děkujeme všem,Martin uprostřed kostela - tááákhle velký byl... kteří přišli i všem, co nám vyšli vstříc a s celou akcí nám pomohli, především Muzeu města Tišnova, firmě Steinhauser, panu ing. Františku Odehnalovi z Brna a nakonec Martinovi, který nás s tímto místem seznámil z jiného pohledu. Poděkování patří i Klubu českých turistů Tišnov za zorganizování a vedení účastníků po pěší trase, především pak ing. Františku Machovi, který se osobně celé věci velmi ochotně ujal.

Pro ty, kteří jste nestihli ani páteční povídání ani sobotní výlet ke sv. Klimentovi, přnášíme od Radima Tichého krátké, deseminutové video.

 

 

 

 

Propojeni fotogalerie

Sv. Kliment

Foto týdne

Aktuální články

Znovuobjevená dekorativní hornina na Tišnovsku
Miloš SyselHistorie| Historie| Příroda
28.11.2022
Který potok je Besénkem? A mohl bych ho vidět...?
Miloš SyselHistorie
21.03.2023
O textu náhrobníku v Lomnici
Miloš SyselHistorie
27.11.2022