STOLPERSTEINE – kámen, o který je poučné "zakopnout"

Smysl projektu Stolpersteine spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války. Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, odbojářům, fyzicky hendikepovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.

Davidova hvězdaStolpersteine je složenina německých slov stolpern (klopýtnout, škobrtnout) a Stein (kámen). Název vyjadřuje sílu příběhu, který se za každým ze Stolpersteinů skrývá a který nám nedovoluje jej minout a pokračovat v chůzi. Naopak nás nutí zastavit se a symbolicky se sklonit před obětí, jejíž jméno je na kostce vyraženo.

Každá kostka je z betonu, má rozměr 10x10x10 cm a na jedné ze stran mosaznou tabulku, nesoucí nápis. Ukládá se do dlažby chodníku před dům, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky se ve veřejném prostoru stávají stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán. V souladu s dnešním trendem ve vzdělávání o válečné genocidě jsou tak Stolpersteiny ztělesněním osudu člověka – spoluobčana, který žil svůj život ve stejných místech, kde jej dnes žijeme my, a který byl bezdůvodně zavražděn.

Transport občanů židovské národnosti

Nabízejí výjimečně silnou možnost identifikace s oběťmi nacistické perzekuce, varují před nebezpečím a důsledky netolerance a xenofobie. Umístění ve veřejném prostoru je samozřejmě také vyjádřením stanoviska města nebo městské části a jejich vedení k válečné masové vraždě, k rasizmu a všem ostatním formám xenofobie.

(Převzato z www.stolpersteine.cz)

I v Tišnově žila před II. světovou válkou malá židovská komunita. Pollakovi, Kellnerovi, Spitzovi... Měli své obchody a bydleli kolem "Dolního náměstí".Dnes je to křižovatka ulic Janáčkovy, Dvořáčkovy, Jungmannovy a Komenského náměstí. Stávaly zde i masné krámy, které později ustoupily funkcionalistické stavbě Spořitelny města Tišnova, dnešní Komerční banky. 

Dvacet  z nich bylo  4. 4. 1942 transportem s označením Ah (cíl Terezín) násilně vystěhováno, jejich majetek zabaven. Ostatní židé jejich osud následovali. Nesmíme zapomenout ani na rodinu Danielů, romského původu, které potkal stejný osud. V dnešním Muzeu města Tišnova jejich památku připomíná poněkud nedůstojné, otrhané "tablo", s nalepenými fotografiemi. Jsou zde spolu s padlými odbojáři, sokoly a skauty. Bohužel některé podobizny již návštěvníci odtrhali. Jejich jména jsou i na pamětní desce pod pomníkem na náměstí 28. října. Jména, která za chvíli dalším generacím nemusí nic říct. I přes občasné a úctyhodnoé snahy jejich někdejší přítomnost ve městě připomenout, (poslední byl projekt žáků ZŠ nám. 28. října Tišnov z let 2007 – 2008 od vedením Mgr. Beranové), hrozí, že tito občané upadnou v zapomnění. Ale i oni byli součástí paměti místa, vytvářeli dnešní podobu města. Proto naše občanské sdružení CONTINUUM VITAE hodlá zapojit do projektu STOLPERSTEINE i Tišnov. V Lomnici vzdálené 13 km od Tišnova, Lomnický okrašlovací spolek už skupinu takových kamenů položil. Kámen se jmény obětí, místem jejich smrti, zasazený do chodníku před domem, kde žili, je trvalejší a živější připomínkou osudu těchto lidí. Navíc se může stát skutečnou živou pamětí města při procházkách občanů i návštěvníků města, může se stát trvalou součástí výuky na školách o našem městě a jeho historii.STOLPERSTEINE - Lomnice

Proto bychom se rádi touto cestou obrátili na všechny občany města, podnikatele a radnici a požádali je o pomoc. Jeden kámen stojí cca 120 EUR, což jsou výrobní náklady u německého výrobce. Ostatní práce s tím spojená je dobrovolná a zdarma.