Slova a jejich (ne)smysl.

Miloš Sysel
12.03.2014

O slovech a činech

Rétorika byla vždy spíše komunistickáRes non verba. Činy, nikoli slova. V politice ovšem i slova jsou svým způsobem činy. Jsou-li slova zneužita, tedy jsou-li použita ve zlém úmyslu (zlo), pak se z činů stávají zlo-činy.

Devalvace až zneužívání slov jsme dnes svědky na mnoha úrovních. Od prezidenta přes parlament až k městům a obcím. Pro názornost několik výroků bývalého nejmenovaného starosty z nejmenované radnice v nejmenovaném městě.

Po první polovině volebního období, kterou jsme, i přes mnohá úskalí a nenávistná gesta některých spoluobčanů a politických odpůrců, usilovně věnovali modernizaci procesů v řízení města, konečně začínáme sklízet pověstné ovoce.

Časté personální změny na tomto postu mohou být předmětem kritiky některých zarytých odpůrců radnice. Vesměs jsou to však závěry učiněné bez naprosté znalosti situace, závěry, které jsou motivovány spíše politicky s jasnou snahou pošpinit naše město a jeho současné vedení, než snaha vést objektivní diskusi o jeho budoucnosti.

Kritice se ovšem nebráníme, ta je pro nás vždy přínosem a zdravou motivací do další práce. Nesmí se však omezovat pouze na nenávistné fráze, mnohdy více osobní než věcné.

Zarytí odpůrci, nenávistná gesta, nenávistné fráze, politická snaha pošpinit město... Slova z arzenálu totalitních režimů. Zde více než kdy jinde platí zákon projekce. Vlastnosti, kterými autor nálepkuje ostatní lidi, jsou především jeho smutnou charakterovou črtou.

Nebo:

Udržovat veřejný pořádek je čím dál těžší.

Což vzbuzuje dojem, že v nejmenovaném městě jde na ulicích o život, běžně se tu fackují sirotci, hanobí vdovy a kope do malých sympatických psů. (Jak jednou napsal jeden nejmenovaný spisovatel.)

 Děsit lidi patřilo odjakživa k metodám propagandy totalitních vládců:

„Tišnovským občanům se každopádně nyní opět vzdálila naděje, že bude dokončena rekonstrukce ulice Družstevní, revitalizace koupaliště, stavba nového parkoviště a rekonstrukce přestupního terminálu u nádraží, rekonstrukce sociálních zařízení a oplocení v mateřské škole na Humpolce, revitalizace objektu polikliniky, rekonstrukce základní školy Smíškova, oprava sběrného dvora, rekonstrukce elektroinstalace v bytech městského domu na nám. Komenského 145, výstavba autobusové zastávky a přechodu pro chodce na ulici Černohorská a mnoho dalších.“

A přehánět. Zdánlivě obyčejné věci překroutit a zveličit až ad absurdum.

Převzali jsme městský majetek v katastrofálním stavu.

A taky hledat vnějšího nepřítele, na kterého je potřeba všechno svést:

Ostatně, už jsem zaznamenal, že právě majitel této stavební společnosti je jednou z osob, která může stát v pozadí překvapivého chování některých opozičních zastupitelů

Ne, to není jazykový projev tzv. „staré struktury.“ Tohle jsou projevy dnešních levicových „svazáků.“ Bohužel. 

Směs strašení, pomluv a demagogie vždycky patřila k arzenálu levicových stran. Přečtěte si pozorně dvě novinové zprávy z roku 1913, popisující stejnou událost.   

Těžký úraz utrpěl 28.t. dělník Josef Večeřa z Tišnova, zaměstnaný v továrně na kůže u firmy Müllerovy v Tišnově. Večeřa zaměstnán byl při válcování kůží, přičemž dostala se mu následkem špatných ochranných opatření levá ruka do válců, která mu byla úplně rozmačkána. Minulý týden rozmačkána byla ruka při témž stroji dělníku Batenskému. Továrna Müllerova je známá lidomorna, ve které dělnictvo za mizernou mzdu jest vyssáváno, kde však není žádných ochranných opatření a po stránce zdravotnické semeniště tyfu a všech nemocí. Voda ve strouze jest výkaly z továrny přímo otrávená, následkem čehož vypuklo v Tišnově několik případů tyfu a vzduch kolem továrny, kde na louce odpadky hnijí, jest k nesnesení. Bylo by na čase, aby zdravotní úřady si této lidomorny lépe povšimnuly, aby dělnictvo nebylo vinou zaměstnavatele připravováno o zdraví.

 xxxxxxx

Úraz v továrně. V továrně na kůže Fr. Müllera v Tišnově dostal se tyto dny dělník Fr. Večeřa levou rukou do stroje na stlačování kůží a byly mu rozdrceny dva prsty. Obvodní lékař dr. Jirčík v Tišnově byl nucen ukazováček amputovati. Večeřa po obvázání ponechán v domácím ošetřování.

První vylíčení je ze stránek České sociální demokracie (Rovnost). Druhý článek je z Lidových novin.

Jak je vidno - styl ani slovník některých "tradičních" politických stran se nijak výrazně nevyvíjí.  

Každý si udělá jasnou představu, co se tehdy v roce 1913 v Tišnově vlastně stalo.  A zajisté si každý po čase udělá obrázek o dění ve městě v současnosti.

Tak pozor na slova a jejich používání. Jsou jak pavučina, ve které člověk snadno uvízne.  

Foto týdne

Aktuální články

Znovuobjevená dekorativní hornina na Tišnovsku
Miloš SyselHistorie| Historie| Příroda
28.11.2022
Který potok je Besénkem? A mohl bych ho vidět...?
Miloš SyselHistorie
21.03.2023
O textu náhrobníku v Lomnici
Miloš SyselHistorie
27.11.2022