Skauting v Tišnově na pokračování I.

Jan
24.05.2013

Tento úvod do historie světového skautingu chce iniciovat podrobnou a obsáhlou historii skautingu v Tišnově od roku 1935 do dnešních dnů. Chtěl bych tímto oslovit tišnovské občany, kteří by mohli mít doma jakýkoliv materiál, především staré fotografie a negativy z tohoto období, aby kontaktovali naši redakci. Jedná se jen o zapůjčení a reprodukci obrazových materiálů, v případě předmětů o zapůjčení na výstavu. 

Skauting - počátky

Dnešní skauting čerpá ze tří velkých isnpiračních zdrojů. Angličan Robert Baden- Powel reprezentuje proud vojenský, Angličan Ernest Thompson Seton čerpal ze života v přírodě a dovedností amerických indiánů a pokládá se za zakladetele hnutí Woodcraft, a Američan Daniel Carter Beard z inspirace amerických pionýrů a dobyvatelů západu, kteří stáli u zakládání amerických států a jsou legendami v boji za vyhlášení nezávislosti USA. 

R. Baden-Powel byl voják,Sir Baden-Powelhrdina búrské vláky. Po žádosti o uvolnění z vojenské služby zakládá skautské hnutí. Osobní motivací pro vznik skautského hnutí bylo, mimo jiné, i to, že cvičení prosazoval jako boj proti masturbaci. 

V roce 1907 zorganizoval tábor na ostrově Brownsea a to je dnes považováno za počátek skautského hnutí. Na tento tábor vzal pouze 20 chlapců z Londýna z různých společenských vrstev, aby společně tábořili. Přitom se mu potvrdilo, že děti, i když mají mezi sebou velké společenské rozdíly, si rozumí a hrají se spolu jako bratři.

Pro chlapce v oddílech the Wolf Cubs (vlčata) hojně využíval témat z románů The Jungle Book a Kim od Rudyarda Kiplinga. (Podle něj se jmenovala i u nás často hraná Kimova hra). 

Po táboře začal vydávat časopis The Scout, kde shrnoval různé poznatky z tábora a nakonec vydal knihu Scouting For Boys, která se ihned stala světovým bestsellerem. Skauting se bleskově rozšířil po Anglii, ale i do ostatních zemí světa a nakonec byla založena Světová skautská organizace (WOSM - World Organisation of the Scouting Movement a B.P. byl zvolen Náčelníkem (The Chief Scout of The World). Jeho sestra Agnes Baden - Powell založila organizaci pro skautky (WAGGGS - World Association of Girl Guides and Girl Scout 

Během 1. světové války B. P. nebojoval, ale připravoval svět na život po válce. Proto v roce 1920 uspořádal První Skautské Světové Jamboree (Olympia Hall v Londýně). Těchto Jamboree zažil za svého života pět.

V roce 1912 potkal Olave St.Clair Soames, kterou si 30. října 1912 vzal a která se stala Světovou Náčelnicí skautek. Ke konci života žil v Keni, kde 8. ledna 1941 zemřel. Před svou smrtí neustále opakoval skautům a skautkám, kteří jej chodili navštěvovat, aby co nejrychleji po válce uspořádali další Jamboree. To se konalo v roce 1947 ve Francii.

Do šlechtického stavu byl povýšen v roce 1922

Daniel Beard

Daniel Carter "Strýček Dan" Beard (21. června 1850 - 11.6.1941) byl americký ilustrátor, autor, vůdce mládeže a sociální reformátor, který založil Sons of Daniel Boone v roce 1905, Ty později spojil s Boy Scouts of America(BSA), která byla založena v roce 1910. Beard se stal jedním z prvních národních skautských komisařů  a sloužil v této funkci po dobu 30 let. Stal se později redaktorem Boys Life časopisu, oficiální BSA tiskoviny, a psal měsíční sloupky pro mládež.

Daniel Boon byl americký průzkumník, hraničář, legenda dobývání amerického západu. Je pokládán za jednoho ze zakladatelů státu Kentucky, která v jeho době byla součástí Virginie. 

Ernest Thompson Seton (14. srpna 1860 South Shields, Durhamské hrabství, Anglie – 23. října 1946 Seton Village, Nové Mexiko, USA) byl ilustrátor, spisovatel a zakladatel woodcrafterského hnutí.

Souběžně s woodcrafterským hnutím se rozvíjela celá řada dalších hnutí, v Německu kupříkladu Wandervogel a v Anglii skauting. Zvláště skauting se mu zdál být zpočátku hodně blízkým. Když jej Robert Baden-Powell během léta 1905 kontaktoval, měl za to, že je jeho záměrem pouze modifikovat woodcrafterskou myšlenku pro evropské podmínky, proto souhlasil s použitím materiálů z Birch Bark Roll v Scouting for Boys (kterou později použil v roce 1912 Antonín Benjamin Svojsík pro své Základy junáctví). Výsledkem však byl on sám silně rozčarován. Baden-Powell použil, co se mu zamlouvalo, jeho samotného ani nezmínil, a přidal některé jemu protivné prvky. Baden-Powell byl voják a vznik anglického skautingu ovlivnila i křesťanská organizace mládeže Boys' Brigade založená anglikánským Ernest Thompson Setonduchovenstvem. Obojí se na Baden-Powellově pojetí silně projevilo. On sám ale věřil, že ideová síla woodcraftu je silnější než síla skautingu a chtěl své pojetí uplatnit v Americe. Jako výraz smíření přijal nabídku stát se náčelníkem Boy Scouts of America (vznikli 21. června 1910), a dokonce šel tak daleko, že osmé vydání Birch Bark Roll vydané ve spolupráci s Edgarem M. Robinsonem nazval The American Boy Scout. V americkém skautském hnutí setrval do roku 1915, kdy byl v podstatě vyhozen na základě dodatku, podle kterého mohl být členem Boy Scouts of America pouze občan Spojených států amerických. V té době neměl americké státní občanství. Člověkem, který k bezprostřednímu konfliktu přispěl, byl ambiciózní James West. Kromě osobních sporů a intrik byly důvodem roztržky i ideové rozpory, zhruba řečeno jeho oponenti chtěli skauting spíše baden-powellovský, on sám prosazoval svoje vlastní názory. Svou zkušenost se skautským hnutím později shrnul: „Mým záměrem bylo dělat z nich (skautů) muže, Baden-Powellovým – vojáky“.

14 let po založení organizace Woodcraft Indians, tedy roku 1916, přetvořil na novou The Woodcraft Leaggue of America, daleko lépe organizovanou. Jeho averzi vůči skautingu a jeho protagonistům do značné míry později tlumila druhá žena Julia Moss Buttree-Seton, která po jeho skonu a zániku The Woodcraft League of America věnovala prakticky celou jeho pozůstalost do péče BSA.

Miloš Seifert - Woowotanna

Skauting u nás

E.T . Seton je mezi českými skauty pravděpodobně známější a uznávanější než mezi americkými, poněvadž v době, kdy se konsolidoval český skauting, ho „objevil“ středoškolský profesor Miloš Seifert,který propagaci jeho woodcrafterského hnutí zasvětil celý svůj život. Snad právě proto je v bývalém Československu oproti světovému skautingu dodnes kladen velký důraz na výchovu spojenou s pobytem v přírodě.

Zakladatelem českého skautingu je ANTONÍN Benjamin Svojsík. 

Inspirací mu byla práce R. Baden-Powella v Anglii, ale značný vliv na utváření českého skautingu měl i americký přírodovědec, malíř a spisovatel E. T. Seton a jeho myšlenky woodkraftu. Při psaní knihy „Základy junáctví“ Svojsík oslovil současné české osobnosti, které významně přispěly k tomuto dílu.

Antonín Benjamin Svojsík Již před první světovou válkou doporučoval mládeži Baden-Powelovy práce a skauting také profesor Tomáš Garrigue Masaryk, pozdější prezident, jako činnost novou a všeobecně prospěšnou. 

Český skauting byl tedy od počátku poněkud odlišný od anglického. Byl kladen větší důraz na pobyt v přírodě (vliv amerického woodcraftu) a na národní cítění, což vyplývalo z postavení českého národa v době vzniku. Naopak menší důraz byl kladen na duchovní (případně náboženské) základy, na rozdíl od některých jiných skautských organizací.

Během historie českého státu byl skauting třikrát zakázán totalitními režimy (nacisty a komunisty), neboť proti totalitě vždy aktivně vystupoval. Řada skautských činovníků padla při odbojové činnosti, byla popravena či vězněna v nacistických koncentračních táborech, řada se jich stala obětí politických procesů v padesátých letech. Skauting vždy okamžitě využil politického uvolnění (1945, 1968 a 1989) a obnovil svoji činnost. 

Přesto i tak vznikaly mezery v kontinuitě vývoje.

Ne jinak tomu bylo se skautingem v Tišnově, o kterém začneme psát příště. 

(zdroj Wikipedie)

Propojeni fotogalerie
Foto týdne

Aktuální články

Jak bez práce nakonec přece jen byly koláče
Miloš SyselHistorie| Historie
21.08.2023
Znovuobjevená dekorativní hornina na Tišnovsku
Miloš SyselHistorie| Historie| Příroda
19.08.2023
Který potok je Besénkem? A mohl bych ho vidět...?
Miloš SyselHistorie
21.03.2023