Potřebujeme městskou policii ?

Obrázek uživatele calford

O městské policii a lidské naivitě

Když se budete lidí ptát, zda je městská policie potřebná a užitečná, narazíte v podstatě jen na dva typy odpovědí. ANO a NE.

Odpověď ANO bude většinou vycházet od skupiny lidí, kteří vidí nebezpečí vždy a všude. Jsou už svou přirozeností takoví. A bude tomu v jejich případě vždy. Tito lidé touží po bezpečí ve dne v noci, po celý rok, po celý život a jsou ochotni vzdát se značné části své osobní svobody kvůli tomuto pocitu. Drsnot především

Druhá část lidí, která odpoví NE, se podle mého názoru dívá na život více prakticky a realisticky, protože zvažuje, zda problém kriminality a možného nebezpečí z něj vyplývajícího opravdu existuje.

Pokud se něco v našem okolí negativního stane, ozvou se vždy hlasy, které požadují absolutní eliminaci podobných deliktů jednou provždy. Ale tohle nedokáže nikdo na světě.  Snad všichni rozumní lidé, s výjimkou několika jedinců, se shodnou na tom, že policie i armáda v určité velikosti a počtu jsou potřebné. Její členové by měli být profesionálové, hrdí na svou práci pomáhat a ochraňovat civilní obyvatele.Police by měla zajistit bezpečí uvnitř státu, armáda bezpečí navenek.

Ale co městská nebo obecní policie? Jaké jsou dosavadní zkušenosti s tímto druhem ochrany občanů?

K Policii ČR je nutné mít jakési základní předpoklady, kromě fyzické zdatnosti zde musí uchazeč projít odborným výcvikem, psychotesty, řadou školení včetně základů práva a psychologie. 

Kdo jsou ale dnes lidé, kteří jsou městskými strážníky?

Kdekdo, řekl bych. I když ani strážník se v současné době povinnému kursu nevyhne.Není isnpektor jako inspektor

Avšak.

Poslední případ z Duchcova ukázal, že když jde opravdu o ochranu občanů před napadením, moc velkou osobní odvahu městský strážník neprojevil. . Vlastně neudělal vůbec nic. http://zpravy.idnes.cz/utok-romu-na-manzele-v-duchcove-dmy-/domaci.aspx?c=A130528_131307_usti-zpravy_alh 

Zneužívání městských peněz, krádeže benzínu, rozkrádání. A taky svérázné metody boje s přestupky, jako ukázali strážníci před časem v Ústí nad Labem. Není nad to, učit děti kolaboraci, vždyť je to v dobré věci, ne?

http://www.lidovky.cz/straznici-poslali-deti-provokatery-koupit-alkohol-pak-pokutovali-1dt-/zpravy-domov.aspx?c=A111229_152220_ln_domov_ape

Nebo nástroj moci radnice se selekcí uplatňování pokut pro vyvolené, jak se stalo v Opavě : http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/straznici-zaluji-sefa-kvuli-seznamu-vip-aut-ktere-nelze-pokutovat.html

Zkrátka a dobře.

Pokud Police ČR podléhá nějakým předpisům a republikovým zákonům, obecní strážníci v tomto ohledu podléhají jen radnici či obecnímu úřadu. A ten, když je dostatečně nezaměstnává, protože holt té kriminality přece jen není tolik, začnou si pracovní náplň vymýšlet sami. Vždyť  jenom se poflakovat a nemít výsledky je hloupé, že?

A není strážník jako strážníkA tak strážníky vidíte povětšinou ve dne, jak rozdávají pokutové bločky a výzvy k projednání přestupku , v drtivé většině za špatně zaparkovaná auta, buzerují babičky s malými bezzubými psíky bez náhubku, sledují ostřížím zrakem (ne)sbírání psích hovínek, kontrolují pomocí metru, zda vyhrazená plocha na vaši ceduli před obchodem nezabírá více čtverečních centimetrů, než jste si zaplatili,  a provozují jiné, pro bezpečí občanů jistě zcela (ne)podstatné činnosti. Po skončení dopolední buzerace oběd a pak služebním autem zkontrolovat městské lesy (rozuměj, dát si v autě na sklopených sedadlech šlofíka)

O efektivitě pracovní síly

„Máš jít k nám, za pochůzku musím vybrat tak tři čtyři pokuty, tím pádem vykážu činnost a svou potřebnost, peníze za tu námahu mám srovnatelné s tvými. A přitom žádní nadřízení, inspekce ministerstva, žádné konkrétní úkoly. A hlavně, kámo, nejde tu o život jako u vás“, by mohla znít odpověď městského strážníka na stesky republikového policisty.

Pokud dojde k situaci, kdy je ohrožen majetek či život, většinou musí přijet a zasáhnout zase jen policie ČR. Její příslušníci jsou jaksi z podstaty věci přece jen odvážnější a ze zákona kompetentnější.

Ale abychom nebyli jednostranní a nekřivdili jednotlivcům, odvážní a stateční se najdou i u městských strážníků:

http://www.novinky.cz/domaci/304437-plzensti-straznici-zachranili-pri-povodnove-misi-v-usti-male-dite.html

Příklad odjinud

V nedaleké Bystřici nad Pernštejnem, která je na počet obyvatel srovnatelná s Tišnovem, fungovala dříve městská policie. Byl zrušena již v roce 1996 po čtyřech letech. Náklady na provoz byly neadekvátní její prospěšnosti. Poslední úvaha obnovit městskou policii se zde objevila po předminulých volbách. Ale finanční propočty na 9 strážníků, tj. auto, uniformy, mzdové náklady, školení, zbraně, kursy atd. se ukázaly kolem 5 milionů  korun.  Moudří zastupitelé usoudili, že se jim to nevyplatí. Ostrahu obecního majetku zajišťují agenturou LARN, která z pověření radnice spolupracuje s řádnou policií. A dojde tedy i na pokuty za špatné parkování. Ale celkové náklady se pohybují ve zlomcích toho, co by stálo oněch 9 ramen obecní spravedlnosti.Jaký je účet ua městkou policii?

Vlastní síly a odvaha

Ale je nutné uznat, že opravdu existují v Tišnově místa, kde dochází „ ke scházení mladistvých a nepovolené konzumaci alkoholu a požívání omamných a návykových látek,“ jak by zněl asi suchý jazyk úřední řeči.

Má tato mládež před současným veřejným inspektorem pořádku respekt?  Ne, nemá. Možná je to tím, že není místní. Možná by nějaký místní muž, mající výšku alespoň 190 cm a váhu přes metrák, respekt měl. Zvláště, kdyby v něm bujará mládež poznala otce jednoho z nich. Pokud existuje stigmatizující bod, jakým je park u kostela, co vypravit s inspektorem veřejného pořádku někoho z Komise prevence kriminality a sociálního odboru? A třeba i za asistence republikového policisty? Co osobní příklad mladého starosty a jeho domluva při večerní procházce? Přizvat rodiče? A dělat tuhle činnost pravidelně a důsledně?

Moc práce? Nebo lenost a bázlivost? I kdyby to měla být zaplacená práce přesčas, stále se vyplatí.

Cui bono?

V Tišnově podle poslední ankety, kterou slovy místostarosty “iniciovala Komise prevence kriminality, coby poradní orgán rady města, tato komise radě doporučila, aby zahájila přípravné práce vedoucí ke vzniku městské policie v Tišnově.“Peníze na uniformy (http://www.tisnov-mesto.cz/soubor/06_2013.pdf )

Je zbytečné se ptát, na základě jakých podnětů byla tato anketa vůbec iniciována. Ale v dnešní době se nosí průzkumy všeho druhu, tak proč nějakou anketu nevytvořit i v Tišnově.

I přes drobné nedostatky v položených otázkách (pocit (pocit bezpečí není objektivní ukazatel)  ukazují jinak dobře zpracované výsledky ankety na jedno:

Ke zřízení městské policie není žádný důvod.  Když se téměř 80% dotázaných vysloví, že vnímají Tišnov jako bezpečné město, je doporučení komise pro zřízení městské policie trochu mimo mísu.Graf - pocit bezpečí občanů v Tišnově

Navíc v jiné anketě, vycházející ze skutečných statistik kriminality, vyšel Tišnov v roce 2011 jako nejvíce bezpečné město na Jižní Moravě. http://brno.idnes.cz/nejbezpecnejsi-mesto-kraje-podle-vyzkumu-tisnov-fbv-/brno-zpravy.aspx?c=A110926_1657740_brno-zpravy_dmk  A stejný místostarosta, který teď volá po nutnosti mít  obecní policajty, se tehdy tímto faktem chlubil.

Občané jsou Češi. A ti jsou zvyklí nechat si toho líbit víc než jinde.

Orwell by měl radost... Ne. Myslím, že neměl.