Návštěva rodného domu Dr. Vladimíra Procházky

Toto video původně nemělo ani vzniknout. V souvislosti se stým výročím úmrtí tohoto slavného tišnovského rodáka jsme sice nějaký krátký dokumentík připravovali, ale materiálu k němu bylo pramálo. 

Porada uprostřed davu na Burze

Jak také chcete točit něco jednoduchého o člověku, po kterém zbylo sice v archivech obrovské množství písemností nebo fotografií, ale žádní rodinní příslušníci, pamětníci nebo badatelé, zabývající se jeho pozůstalostí. Nepočítám tedy Martina Golce, který se ujal role průvodce v tomto filmu, i když byl se svým bádáním prakticky úplně na začátku.

Takže máte zajímavého člověka, co zemřel před sto lety, jednu jeho fotku, záznam z úmrtní knihy a nekrology z dobových novin. Zbytek čeká na objevování v archivech. Jenže na to není čas. Sté výročí je za dveřmi a i městské zastupitele se přes počáteční nevoli a nechuť podařilo Miloši Syslovi přesvědčit k tomu, aby mu udělilo čestné občanství. Naštěstí pro mě se objevila možnost vniknout s kamerou do domu, kde se doktor Procházka narodil, kde žil, tvořil a kde taky zemřel.

Procházkova Ulice

Procházkův dům

Role průvodce se ujal, jak už jsem psal, Martin Golec a ve finále se do naší průvodcovské hry zapojila i paní Valoušková - Jeřábková, jejíž prarodiče dům tehdy od Procházků koupili. Bohužel už na ni nezbyl mikrofon, takže je její hlas, snímaný kamerovým mikrofonem, zastřený a utopený v okolním ruchu. Důležitá je v tomto případě ovšem autentičnost. 

Během natáčení jsme dostali několikrát vynadáno - hlavně na burze minerálů, že překážíme stánkařům a na hřbitově, protože Procházka byl pohřben přesně na Dušičky a zkuste si takhle  točit o sto let později přesně na den mezi hroby, aniž byste unikli pozornosti . . .

(Foto v přiložené galerii Marta Sochorová)

Propojeni fotogalerie: