Kdo jsme

CONTINUUM VITAE o.s.

Quisquis abscidit radicem, frustra fruges quaeritat(Kdo uřízne kořen, marně hledá plody)

Navazujeme, spojujeme minulé s přítomným. 

Cílem sdružení je navázání přervaného lidského vývoje válečnými konflikty, politicky násilnými přeměnami a sociálními experimenty v  regionu Tišnovska. Za tímto účelem plánujeme pořádát naučné akce a přednášky pro širokou veřejnost, vycházky po okolních geograficky, přírodopisně, historicky a folklorně zajímavých zvláštnostech kraje, chceme uvádět v živou paměť místa lidských osudů. CONTINUUM VITAE - logo

Budeme pomáhat ve spolupráci s místními občanskými sdruženími a obcemi oživovat místa, kde došlo k významným událostem. Chtěli bychom vytvářet kontinuální mapy “souvislé, nezpřetrhané paměti." Připomínat významné osobnosti kraje, organizovat výroční připomenutí těchto osob, ať už patřili k významným rodákům, vepsali se do historie nějakým významným osvětovým či hrdinským činem, nebo se účastnili aktivního boje proti útlaku v jakékoliv podobě. Chceme pomáhat při obnovování tradic, které mají hluboké kořeny v mytologii, v lidové pohanské magii, rituálech či ranném křesťanství. Chystáme mapovat původní sídelní osídlení, pomáhat obnově a záchraně míst se zvláštním zřetelem na tyto památné události, sbírat místní legendy, báje a pověsti. Pořádat besedy s občany a žáky škol, aby jim bylo umožněno uvědomit si nutnost kontinuity předků – potomků. 

Na základě těchto aktivit, a z nich plynoucích poznatků, chceme nově pojmenovávat i věci přítomné, dávat zdánlivě standardním a legálním přítomným dějům pravdivá jména, přisuzovat jim pravé významy. Nevýhýbáme se tedy ani dnešním problémům. Naopak. Na základě poznání jedinečné kontinuity lidského života budeme na jejich falešnost a účelovost upozorňovat. 

Ale tím konečným a nejdůležitějším je uchopit princip kontinuity novým způsobem, znovu ho dostat do naší mysli a našich srdcí. 

Jenom tak má lidský život smysl. 

Miloš Sysel, Ivana Zapletalová, Lukáš Válka, JUDr. Helena Šplíchalová, Mgr. Šárka Syslová, Mgr. Jana Helánová