Colours of Tišnov

Obrázek uživatele Bafomet

Die Farbenlehre Goethes

Barvy podle J.W. GoethaKdo poprvé spatřil výtvarné dílo „Barevná fasáda na MŠ U Humpolky podle zásad Goethova smyslově morálního účinku barev“, nemůže se ubránit dojmu, že tomuto osvícenému dílu buď někdo neporozuměl nebo četl německý originál a neumí německy.

Po revitalizaci mateřskoškolkové zahrádky loni, přišli letos v době prázdnin svalnatí fasádníci a do sotva zelené travičky nemilosrdně zapíchali lešenářské trubky. A zateplovalo se ostošest. Nejen prostory vytápěné, ale i nevytápěné, jako terasa. Bílé kuličky polystyrénu zvítězily na celé čáře před neduživým pámelníkovým keřem a vkusně zaplnily prořídlý porost skomírající zeleně.J. W. Goethe

Postup natírání doznal dramatického zlomu, když na zeď směrem k radnici byla vyhotovena diagonála mezi žlutou a modrou. Tím došlo k dynamickému narušení dosud přísně kolmých ploch a celá budova dostala výraz téměř kubistický. Idea, fasádou splynout s okolním prostorem, zejména plastovmi popelnicemi na tříděný odpad z ulice Na zahrádkách (navrhuji ostatně tuto ulici z důvodu absence zahrádek přejmenovat), se bohužel zcela nenaplnila. Bystrý pozorovatel si všimne popelnice červené, kterážto barva v provedení barevné koláže fasády úplně chybí.

Oh!Nabízí se otázka po hlubším záměru tohoto monumentálního díla, jehož fauvistický styl byl doposud typickým prvkem staveb za horizontem města, směrem k Lomničce a Železnému.

V malém městě, jakým Tišnov je, nelze šeptandě uniknout. Záměr provedení fasády je ve skutečnosti hluboce pedagogický. Děti budou rozděleny do družstev. Žlutí (říkejme jim pracovně malí Vontové), Modří (Šmoulové) a Zelení (prostě Zelení).

Ale při pohledu na přistavené popelnice vyvstává palčivá otázka s červenou barvou. Popelnice tu jedna červená je, ale na fasádě se červená nevyskytuje. Jak to?

Nabízí se jen jedno možné vysvětlení. Červené družstvo neexistuje. Neadaptabilní děti, které se nevejdou do žlutomodrozelené trikolory budou označeni červeně a po dobu skotačení Vontů, Šmoulů a Zelených na travnato - polystyrenové zahrádce budou trčet v červené popelnici.

Kruté? Snad. Ale nevyhnutelné, má-li dětský kolektiv fungovat.Oh!

Co dodat na závěr?

Jen tak dál! Je dobré, že se konečně doposud okrovo šedé mdlé město touto první vlaštovkou probouzí ke svému barevnému jaru.

I když na podzim.