Brána do města Tišnova

Propagace města lepší než bilboard

Jeden z posledních obrazů V. KiseljovaDo středověkých měst se vcházelo městskými branami, které byly vsazeny do hradeb.  Příchozí mohli být kontrolováni ozbrojenou hlídkou, za vstup na trhy se mohly vybírat peníze.  Brána byla opravdovým vstupem do vnitřního města a proto na ní byly často znatelné některé prvky: městský znak, šlechtické erby, upozornění, varující znamení a nápisy.

S postupem času došlo ke stržení hradeb, brány, pokud se zachovaly, přestaly sloužit svému účelu, Vladimír Kiseljovněkteré byly dokonce zbourány, protože svým úzkým vstupem přestaly vyhovovat čím dál tím větším dopravním prostředkům.

V moderní době, zvláště za socialismu, byly před městy, ale i vesnicemi, často instalovány podivné betonové skulptury, které nic nevypovídaly o životě v daném místě, ale jak si vede KSČ, nebo že se Sovětským časem budeme na věčné časy...

Jak je to dnes kupříkladu u nás v Tišnově?

Při příjezdu k Tišnovu mohou řidiči vidět spoustu bilboardů, ale jen jeden z nich využívá město k propagaci svých akcí a pozoruhodností.

Dalším vstupem, dalo by se říct svou podobou nejvíce se podobající městské bráně, je podchod na vlakovém nádraží.

Tišnovské nádraží má dvě plnohodnotná nástupiště, mnoho návštěvníků přijíždí do Tišnova právě vlakem.

Co je čeká?

 

Temný, špatně osvětlený a chaoticky posprejovaný tunel. Někdo může namítnout, že podchod není v majetku města. Ale běžný návštěvník první dojem při příjezdu do Tišnova si utváří právě tímto podchodem. První vizitka, kterou návštěvník vnímá.

Ale co argumentaci – proč investovat peníze do výmalby nádražního podchodu - otočit? Proč ne, když se tím získá k propagaci městaBrno - Řečkovice obrovská plocha stěn, chtělo by se říct jednou pro vždy?

Této iniciativy se chopil spolek Za sebevědomé Tišnovsko a formou veřejné výzvy oslovil výtvarnou veřejnost. „Porotou“ třinácti občanů Tišnova byl nakonec vybrán výtvarný návrh Vladimíra Kiseljova, jehož umělecký styl je nezaměnitelný a který má už za sebou podobný projekt na nádraží v Brně – Řečkovicích.

Do ideového libreta výtvarného řešení podchodu v Tišnově sám uvedl:

Návrh nástěnné malby v podchodu vlakového nádraží Tišnov

Hlavní myšlenkou mého konceptu je vytvořit pozitivní prostor, který výtvarně originálně ukazuje dominanty Tišnova, Květnice a Předklášteří (složené v malbě často z krystalů nerostů z podzemí Květnice) s postavami výletníků – a zároveň ukazuje na východech schodišť na nástupiště na Brno a Prahu výjevy z těchto měst.

Nástěnná malba je na všech stěnách podchodu, na stropě a i na malé části podlahy, které dohromady propojuje. Její příběhy se volně přelévají přes rohy stěn, stropu a podlahy, které opticky zaoblují a činí tak příjemnějšími a útulnějšími. Na vyplňování ploch mezi mými linkami budu u některých ploch (šikmé boční stěny u některých schodišť na nástupiště) rád spolupracovat s dalšími dobrovolníky, které byste vybrali.

Na stěnách budou také namalovaná zvířata, která na Tišnovsku žijí. Nástěnná malba zahrnuje Celkový pohled na město Tišnov mezi Květnicí a Klucaninou, z dalších dominant Tišnova radnici, kašnu na náměstí, morový sloup, rozhlednu na Klucanině, erb Tišnova, románský portál „Porta Coeli“ z Předklášteří aj.

Přehlednost orientace v podchodu bude zvýšena tím, že šikmé boční stěny u schodišť na nástupiště na Brno nebo Prahu budou Návrh výtvarného řešení podchodu nádraží v Tišnově od V. Kiseljovaopatřena výjevy z těchto měst, do kterých cestující směřuje, nebo z nich přijíždí. Bude to tedy třeba silueta Petrova a Špilberku, kašna Parnass, hodiny na Náměstí svobody, Pražský hrad a Petřín s Karlovým mostem, Socha Sv. Václava na Václavském náměstí aj.

Barevnost výjevů ponechává dost místa pro bílé plochy podmalby, aby byl podchod dostatečně světlý – ale zároveň přidává jasné barvy (modrá nebe a vody, zelená trávy, zlatá a růžová). Časté budou barvy modrá a zlatá, které jsou v erbu Tišnova.

Návrh výtvarného řešení podchodu nádraží v Tišnově od V. KiseljovaAutor má za sebou více než 70 samostatných výstav maleb (Berlín, Edinburgh, Florencie, Lipsko, Vídeň, Bayreuth, Praha - Galerie kritiků, Bratislava, Brno - Wannieck a Adam Gallery aj.) a 8 velkých nástěnných maleb (Edinburgh, Florencie, Praha, Brno aj.) Od roku 2013 také spolupracuje s Filharmonií Brno a od roku 2014 s Plzeňskou Filharmonií. V roce 2014 také 2x naživo vystupoval v České Televizi s živou malbou (10.10. Tečka páteční noci a 21.11. Dobré ráno).

www.kiseljov.net

A zbývá jen věřit, aby tento dobrý nápad ve stupni pokročilé rozpracovanosti město Tišnov pochopilo jako jeden z kroků ke své propagaci. S minimem vložených finančních prostředků.

Stejně tak doufejme, že vstříc této iniciativě vyjde i ředitelství Správy železniční dopravní cesty.