780 let - narychlo vyrobené razítko

Obrázek uživatele Bafomet

780 let - narychlo vyrobené razítko.

Tisíckrát letos omílaná historická fakta:  V zakladatelské listině kláštera Porta coeli roku 1233 je zmíněno nějaké místo, snad samota, nacházející se nejblíže místu určenému pro stavbu kláštera. Od první zmínky o místě Tušenovice nebo také Tušňovice, odvozené od osobního jména Tušen („ves Tušenova“ či„lidí Tušenových“), ze kterého se později přes různé tvary a varianty nakonec stalo dnešní pojmenování našeho města -Tišnov, je letos 780 let. Oslavy první zmínky o Tišnově zůstanou tak či tak natrvalo spojeny s něčím trvalejším a duchovnějším, a tím je klášter Porta coeli.

Dalo by se tedy čekat, že Tišnov v těsné spolupráci s obcí Předklášteří, Podhoráckým muzeem, Cisterciáckým opatstvím, občanskými sdruženími z obou sídel apod. připraví toto výročí.

Radní z Tišnova ovšem k celé akci přistoupili typicky kocourkovským způsobem a ve zjevném chvatu. Toto datum nikde v minulém roce zmíněno nebylo a v Úvodním slovu starosty se objevilo až v lednu letošního roku. A pak až podrobněji v květnu. Vše se tedy vymýšlelo na poslední chvíli a jak je patrné, nápady kreativitou nehýří. Všechny akce, které jsou již více méně tradiční, pan starosta vzal, přivlastnil si a opatřil razítkem s magickou číslicí 780.

Radnice tedy nedostatek akcí vyřešila typicky čínsky marketingovým přístupem. I když přesně opačným. Čínské firmy totiž výrobky kopírují a opatřují svými značkami. Tady došlo k postupu opačnému. Štemplem 780 byli znenadání ocejchováni organizátoři Medkova memoriálu, Mezinárodní burzy minerálů, neušetřeny nezůstaly ani dlouho připravovanVšechno se hodí...é výstavy (kupř. o architektu B. Fuchsovi), razítko 780 dostihlo i tišnovské turisty, studenty Gymnázia s jejich Majáles, atd. Jednodušší je vyjmenovat akce, které na “Programu oslav 780 let první zmínky o Tišnově" jsou alespoň trochu originální:

Trhová slavnost s komponovaným programem Jak to bylo, jak to je  dne 8.6.

Den otevřených dveří Radnice a koncert Václava Neckáře 9.6.

Výstava starých fotografií se sbírky P. Smékala 7. - 16.6.

Na množství plakátů, vlastní internetové stránky atd. je to tedy vzhledem k vlastní chudé náplni humbuk a trochu moc vyhozených peněz. Uvědomuje si to, zdá se, i pan starosta. Proto začátkem července na webových stánkách města a na stránkách Tišnovských novin narychlo vyhlašuje “nominace” na čestného občana Tišnova s uzávěrkou již 31.7.2013. Že je tento “podnik” šitý narychlo horkou jehlou dokládá absence jakékoliv zmínky v předchozích výtiscích Tišnovských novin v průběhu roku. Občané si tuto výzvu měli možnost přečíst až v 7. čísle - tedy nejdříve začátkem července. Akce je spuštěna v létě uprostřed prázdnin, kdy je mnoho lidí na dovolených. Ochota číst informace podobného rysu je nepřímo úměrná výši venkovních teplot – klesá k nule. Možná se dočkáme podobných “výpotků” (v programu neuvedených, ale starostou v lednu zmíněných akcí, jako je setkání významných rodáků) do konce roku ještě několika.

Jak vnímá významnost jednotlivých akcí samotná radnice, je vidět na absenci představitelů města a jeho mediální pravé ruky TTV na přednášce pro veřejnost o portále Porta coeli dne 23.6.2013 nebo na  vernisáži k výstavě NOVÝ SVĚT BOHUSLAVA FUCHSE NA TIŠNOVSKU dne 13.7.2013.

Na občanech Tišnova pak je posoudit, které z akcí byly pro toto výročí opravdu přínosem. I když lid zdarma krmený hvězdami pop music či jinými kratochvílemi, si možná tohoto starostu oblíbí. Ale zadarmo nic není. Peníze z městské kasy, utrácené za chvilkovou zábavu, jsou nás všech.

Komentář

Obrázek uživatele calford

Já chci Neckáře!!!

Na Neckáře a jeho úžasnou píseň Půlnoční mi nesahejte. Je to geniální melodie od Muchowa a vůbec není pravda, že se podobá Cohenově písni Halelujah! Je to původní, české, naše! Stejně jako bramborová kaše! Nevinný