Historie

admin
07.8.2014
Letos zazněly ve farním kostele Povýšení svatého Kříže v Doubravníku nově zrestaurované varhany
Jan
06.8.2014
Díky lomnickému faráři Františku Minaříkovi se zachovalo ve farní kronice mno zápisů a fotografií o mužích – vojácích z Lomnice, které pohltil vír Velké války 1914 –1918
Miloš Sysel
21.7.2014
Dr. Daniel Wojtucki – polský historik z Univerzity ve Wroclavi nám poskytl mnoho cenných informací a materiálů o problematice hrdelního práva
radimtichy
14.7.2014
Jak vypadala samotná stavba na návrší Klucaniny, kterému se říkalo "Na spravedlosti..."
Miloš Sysel
03.7.2014
V předivu oikonym, antroponym a toponym ...
Jan
29.6.2014
Děti - nepotřebné lidské bytosti... ?
krokodlak
11.6.2014
Tišnovský rodák Rostislav Major v době svého působení ve funkci předsedy fotbalového svazu a v létech následujících
krokodlak
11.6.2014
S Rostislavem Majorem se dočkáme konce války a návratu do republiky

Stránky

Subscribe to Historie